tegningsret

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

tegningsret, den tegningsbeføjelse, der tilkommer medlemmer af et selskabs bestyrelse og direktion. Enhver person, der er registreret som direktør eller bestyrelsesmedlem i et aktie- eller anpartsselskab har tegningsret. Herved forstås, at den pågældende har ret til at forpligte selskabet ved retshandler over for omverdenen. Vedtægterne kan ikke indskrænke tegningsrettens indhold. Derimod kan det bestemmes i vedtægterne, at tegningsretten kun kan udøves af flere i forening. Det er således sædvanligt, at det bestemmes, at tegningsretten kun kan udøves af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening. En person, der har indgået en retshandel på selskabets vegne, binder selskabet over for tredjemand. Det gælder dog ikke, såfremt selskabet kan bevise, at den tegningsberettigede overskred sine beføjelser i henhold til lovgivningen, eller at den tegningsberettigede har handlet uden for selskabets formål, og at tredjemand vidste dette eller burde have været bekendt hermed.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
02/02/2009
Oprindelige forfattere
EWer
02/02/2009
SFHan
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki