alternativer til straf

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

alternativer til straf, foranstaltninger til forebyggelse af uønsket adfærd med begrænset eller ingen anvendelse af straf. Siden omkring 1950 er der i Danmark udviklet alternativer til frihedsstraf, herunder er anvendelsesområdet for tiltalefrafald og betinget dom udvidet, ligesom frihedsstraffenes længde er blevet reduceret. Der er endvidere gjort øget brug af udgang og prøveløsladelse, delvis tidsubestemte særforanstaltninger er afskaffet, og der er indført samfundstjeneste. Efter en forsøgsperiode blev i 1998 en ordning med ungdomskontrakter gjort permanent. Udviklingen har især været båret af humanitetshensyn, skepsis med hensyn til straffens virkning på den enkelte straffede (individualprævention) samt af hensynet til samfundsøkonomien.

I øvrigt kan mange forskellige styringsmidler anvendes til forebyggelse af uønsket adfærd; dels ubehagelige indgreb som at pålægge erstatning til offeret, inddrage rettigheder (fx retten til at udøve en vis næringsvirksomhed) eller bruge afgifter i stedet for bøder (fx for S-togssnyderi); dels kan der anvendes belønning for ønsket adfærd, gøres forsøg på holdningspåvirkning eller gives bistand og rådgivning. Forbedring af boligsituationen og socialpolitiske forbedringer kan ligesom understøttelse af selvjustitsen i forskellige gruppesammenhænge (fx ved tilskud til nabolagsaktiviteter) også virke forebyggende.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
28/01/2009
Oprindelig forfatter
JoernV
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki