Tidehvervsbevægelsen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Tidehvervsbevægelsen, dansk teologisk bevægelse, som siden 1926 har udgivet tidsskriftet Tidehverv, der har givet den navn. Tidsskriftet redigeredes indtil 1973 af fængselspræst N.I. Heje, 1974-84 af sognepræst Vilhelm Krarup og siden da af sognepræst Søren Krarup.

Bevægelsen udsprang af et opgør inden for Den Kristelige Studenterbevægelse. Unge teologer, heriblandt N.I. Heje, Tage Schack, Gustav Brøndsted og K. Olesen Larsen, tog først afstand fra en sentimentaliseret, angelsaksisk påvirket ungdomsforkyndelse (se KFUM), siden i bredere forstand fra enhver etisk-idealistisk kristendomsforståelse. Baggrunden herfor var sammenbruddet i 1900-t.s første årtier af den etisk-religiøse idealisme, der var en arv fra 1800-t. Tidehvervsbevægelsens opgør var parallelt med det opgør med liberalteologien, der med Karl Barth som hovedkraft fandt sted samtidig i Tyskland.

Kredsen bag tidsskriftet gennemførte den teologiske nyorientering i form af polemiske opgør med Den Kristelige Studenterbevægelses gamle ledere, som var deres egne lærere. Siden fulgte opgør med Indre Mission og den liberale grundtvigianisme. Inspirationen hentede Tidehverv hos bl.a. Luther og Kierkegaard.

Indtil 1945 stod Tidehvervsbevægelsen ret isoleret i dansk kirkeliv, men fik betydning ved sin skarpe polemik. Tidehvervspræsternes prædiken er karakteriseret ved en lidenskabelig vilje til koncentration om evangelieforkyndelsen og ved en tilsvarende klar afstandtagen fra en kristendomsforståelse, der tillægger religiøse erfaringer og gode gerninger nogen betydning. I 1930'ernes slutning markerede en kulturelt og folkeligt engageret fløj sig selvstændigt som de såkaldte tidehvervsgrundtvigianere; de fleste fra denne fløj, der talte Knud Hansen, K.E. Løgstrup, Kaj Thaning mfl., gled fra slutningen af 1950'erne ud af Tidehvervskredsen.

Med Søren Krarups optagelse i udgivergruppen i 1967 ændrede Tidehverv sig fra et rent teologisk tidsskrift til også at give plads for politiske og kulturelle opgør. Den teologiske grundopfattelse udtrykkes her i en national-konservativ polemik mod socialisme, kulturradikalisme og humanistisk-idealistiske holdninger, der alle opfattes som totalitære.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
18/09/2011
Oprindelig forfatter
NTh
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki