katekismus

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

katekismus, (afledt af lat. catechizare, af gr. katechizein 'give undervisning'), siden Reformationen betegnelse for en håndbog til brug for tilegnelsen af en række faste sammenfatninger af kristen tro og moral. Som bogtitel er den brugt første gang af Martin Luther i 1529.

Før Luther betegnede ordet selve læreprocessen; i middelalderen samledes katekismestoffet i håndbøger omfattende fadervor, trosbekendelse, sakramenter, De Ti Bud, de syv dødssynder, Helligåndens gaver og mange andre "remser" med forklaringer. Luther bibeholdt de første fire i sin Lille Katekismus, som i de følgende århundreder blev grundlag for katekismeundervisningen i de lutherske lande, men snart omrammedes af yderligere forklaringer, "eksponerede katekismer". Jean Calvin fulgte Luthers opstilling, men udvidede den i sin franske katekismus.

Reformationen tvang den katolske kirke til at forny sin katekismetradition efter protestantisk forbillede. Efter en beslutning på Tridentinerkoncilet (1545-63) blev Catechismus Romanus udgivet i 1566 til brug for sognepræster. Den kom til at spille en stor rolle helt frem til 2. Vatikankoncil (1962-65), der bl.a. førte til Den Katolske Kirkes Katekismus (KKK), der udkom i 1992.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
31/01/2009
Ekspert
TeHa
Oprindelige forfattere
KKal
31/01/2009
NiJoe
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki