pinsebevægelsen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

pinsebevægelsen, pentekostalisme, pinsevækkelsen, pinsevennerne, en række vækkelsesbevægelser inden for de kristne menigheder og kirkesamfund i 1900-t. Et fællestræk er karismatiske fænomener som tungetale, åndsdåb og helbredelse ved bøn, som de er skildret på pinsedagen (Ap.G., kap.2) og i de ældste menigheder (1.Kor., kap. 12 og 14).

De fleste vækkelser opstod i angelsaksiske baptist- og metodistmenigheder; fra Wales 1904-05 bredte en vækkelse sig til USA med et centrum i Los Angeles fra 1906; vækkelsen udgav avisen The Apostolic Faith. Fra USA bredte bevægelsen sig hurtigt til Skandinavien, Tyskland og Storbritannien via Thomas B. Barratts indsats. Filadelfiamenigheden i Stockholm, ledet af Lewi Pethrus, var i de følgende årtier verdens største pinsemenighed med 6500 medlemmer; den svenske pinsebevægelse talte i 1997 ca. 90.000 medlemmer.

I Danmark fik skuespillerinden Anna Larssen Bjørners omvendelse i 1909 stor betydning for vækkelsen (se den apostolske kirke). Der findes (2011) ca. 5100 medlemmer i 53 menigheder. Da der ikke er tale om nogen central organisation, og da en række udspaltninger er sket i tidens løb, er det vanskeligt at sætte præcise tal på. Det gælder også på verdensplan, hvor pinsevækkelsen og de karismatiske bevægelser er i meget stærk vækst, i særdeleshed i Latinamerika, Afrika og Asien. I 1997 blev det anslået, at 220 mio. tilhørte den klassiske pinsevækkelse, men inkluderer man de karismatiske bevægelser, er tallet nærmere 500 mio. Der lægges stor vægt på nådegaverne, på en fundamentalistisk tolkning af Bibelen og på omvendelse og erfaring snarere end lære og dogmatik. Gudstjeneste- og mødeformerne kan variere; som oftest indgår bøn, fællessang, lovsang, vidnesbyrd, forkyndelse og forbøn, ligesom der gives plads for nådegaverne. Der praktiseres barnevelsignelse, troendes dåb og nadver. Selv opfatter vækkelsen sig som en økumenisk bevægelse og er medlem af Evangelisk Alliance, men er dog ikke organiseret i Kirkernes Verdensråd.

De danske pinsekirkers website

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
25/10/2011
Oprindelig forfatter
FSte
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki