KL

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

KL, Kommunernes Landsforening, sammenslutning for de 98 kommuner i Danmark, dannet ved kommunalreformen i 1970 gennem en sammenslutning af Den Danske Købstadsforening (1873), De Samvirkende Sognerådsforeninger (1899) og Foreningen af Bymæssige Kommuner (1916).

Ved kommunalreformen i 1970 blev antallet af kommuner reduceret fra 1366 til 275. I 2001 fik KL nyt logo og design, og det blev besluttet kun at kalde sammenslutningen KL. Københavns og Frederiksberg Kommuner, der oprindelig stod uden for KL, blev medlemmer i 2005, og ved Strukturreformen i 2007 blev antallet af kommuner reduceret til 98.

KL's formål er at varetage danske kommuners fælles interesser og derved bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser deres opgaver til fællesskabets og borgernes tilfredshed. KL skal dermed være et center for indsamling, udvikling og spredning af viden om det danske kommunestyre.

KL er af kommunerne bemyndiget til at forhandle generelle løn- og ansættelsesvilkår med personaleorganisationerne, og kun på dette område har KL kompetence til at binde kommunalbestyrelserne.

KL's øverste ledelse er det årlige delegeretmøde, mens den daglige politiske ledelse varetages af en bestyrelse på 17 medlemmer. Bestyrelsen, hvis valgperiode er fire år, består af kommunalbestyrelsesmedlemmer og vælges på det førstkommende delegeretmøde efter et kommunalvalg. Bestyrelsen vælger selv sin formand og nedsætter en række udvalg.

KL's medlemskommuner i hver region er samlet i kommunekontaktråd (KKR), som er KL's regionale organisationer. Desuden nedsættes et repræsentantskab bestående af alle borgmestre og repræsentanter fra de politiske partier, der er repræsenteret i kommunalbestyrelserne således at repræsentantskabets sammensætning svarer til resultatet ved det seneste kommunalvalg. Repræsentantskabet rådgiver bestyrelsen om større kommunalpolitiske problemstillinger.

I KL's sekretariat er beskæftiget ca. 400 medarbejdere.

KL's hjemmeside

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Redaktionen
13/11/2014
MHansen
28/02/2013
kallekjaer
05/10/2010
Ekspert
TheMaze
Oprindelig forfatter
PGH
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki