ambassadør

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

ambassadør, chef for en diplomatisk repræsentation eller for en stats faste delegation, mission eller repræsentation ved en international organisation, fx FN, NATO og EU. De højest placerede tjenestemænd i Udenrigsministeriet får ofte tillagt titel af ambassadør, uanset om de har gjort tjeneste som sådan. En ambassadør varetager alle forefaldende opgaver til forskel fra en ambassadør i særlig mission, der udsendes for at løse en bestemt og afgrænset opgave.

En ambassadør havde en højere position og større indflydelse før end efter midten af 1900-t. Fra Wienerkongressen 1815 indtil 2. Verdenskrig var det overvejende stormagterne, der udnævnte ambassadører hos hinanden, men efter krigen vandt princippet om staternes ligestilling almindelig anerkendelse, hvilket bl.a. gav sig det udslag, at også andre lande udvekslede ambassadører. For Danmarks vedkommende blev gesandterne på gensidighedsbasis ophøjet til ambassadører fra 1947.

Når stillingen generelt er blevet mindre betydningsfuld, skyldes det især udviklingen af demokratiske parlamentariske systemer tillige med den efter 2. Verdenskrig mere udbredte praksis med hyppige, direkte møder mellem stats- og regeringschefer og udenrigsministre. En ambassadørs personlighed og prestige kan imidlertid spille en væsentlig rolle med hensyn til at få hjemlandets synspunkter accepteret i opholdslandet. Som personlig repræsentant for sit statsoverhoved nyder en ambassadør under tjenesten på posten en særlig beskyttelse, diplomatisk immunitet, og har særlige diplomatiske privilegier. Se også akkreditiv.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
28/01/2009
Oprindelig forfatter
JAdam
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki