Kulturministeriet

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Kulturministeriet, ministerium for kulturelle anliggender oprettet 1961 af Viggo Kampmanns socialdemokratisk-radikale regering med Julius Bomholt som den første kulturminister.

Fra Undervisningsministeriet overtog Kulturministeriet Det Kongelige Teater, Det Kongelige Danske Kunstakademi og musikkonservatorierne, de nationale samlinger, dvs. arkiver, biblioteker og museer, samt radio-, tv- og ophavsretsområdet foruden støtte til forfattere og kunstnere og til danske kulturinstitutioner og kulturinitiativer i udlandet. Fra andre ministerier overførtes sagsområderne film, teater og naturfredning.

Loven om Statens Kunstfond fra 1964 medførte stor offentlig debat, og ministeriets kunstpolitik mødte i de første år modstand både i offentligheden og i de borgerlige partier. Men kunstnerstøttens princip, nemlig at Kulturministeriet skaffer pengene, og udvalg af sagkyndige og ministerielt udpegede medlemmer fordeler dem, blev accepteret, og med kulturbegrebets udvidelse og befolkningens voksende kulturforbrug konsolideredes ministeriet.

I 1973 afgav Kulturministeriet fredningsområdet, mens flere andre områder blev overtaget, således i 1974 filmcensuren og i 1976 idrætten. Visse områder er tilbageført, bl.a. bygningsbevaring og bevaring af fortidsminder fra Miljø- og Energiministeriet i 2001.

I forbindelse med regeringen Helle Thorning-Schmidts tiltræden i oktober 2011 overtog Kulturministeriet bl.a. ressortansvaret for landets slotte og haver samt sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, fra henholdsvis Finansministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning.

Samtidig afgav Kulturministeriet bl.a. ressortansvaret for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding og Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Efter en reorganisering består Kulturministeriet i 2012 af et departement samt Kulturstyrelsen, der er en sammenlægning af Kunststyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og Styrelsen for Biblioteker og Medier, og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, som består af kulturejendomsdelen af det tidligere Slots- og Ejendomsstyrelsen samt kulturejendomme fra Kulturministeriet, samt en række statsinstitutioner, der løser en række styrelseslignende opgaver. Desuden yder ministeriet støtte til mange selvejende eller kommunale kulturinstitutioner.

Kulturminister pr. december 2012 er Marianne Jelved fra Det Radikale Venstre.

Kulturministeriets hjemmeside

Læs også om Kulturministeriet i Gyldendals Teaterleksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 2 forfattere
MHansen
17/02/2013
Redaktionen
12/12/2012
Ekspert
TheMaze
Oprindelig forfatter
SRam
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki