• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Statens Husdyrbrugsudvalg

Oprindelig forfatter Hertz Seneste forfatter Redaktionen

Statens Husdyrbrugsudvalg, udvalg, der blev nedsat i 1919 med repræsentanter for landbrugets organisationer og Landhusholdningsselskabet med det formål at lede driften af statens forsøgsgårde ved Hillerød og Det Landøkonomiske Driftsbureau. Udvalget ophævedes i 1990 i forbindelse med omorganisering af forsøgsvirksomheden.

/pre, function 'web.xml' failed with response:
async operation has not finished