ministerium

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

ministerium, (af lat. ministerium 'tjeneste, embede', afledt af minister), den samlede regering, også kaldet kabinet, oftest benævnt ved statsministerens navn, fx Ministeriet Hilmar Baunsgaard (1968-71).

Betegnelsen dækker også organisation under en ministers ledelse, der forbereder og gennemfører lovgivning mv. inden for et afgrænset felt. Et ministerium består normalt af et departement, der direkte støtter ministerens ledelse, og et antal direktorater, der varetager den faglige udførelse af ministeriets opgaver. Visse opgaver kan være udlagt til råd og nævn.

Opgaver knyttet til landets finanser, sikkerhed, udenrigspolitik, justits, erhvervsstøtte, generel regulering mv. udføres af ministerierne selv, men omkring 2/3 af velfærdsstatens opgaver iværksættes konkret af amtskommuner (fra 2007 regioner) og kommuner.

I disse tilfælde er ministeriets rolle overvejende at styre de lokale aktiviteter via generelle bestemmelser i lovgivning, cirkulærer og vejledninger mv. samt inden for nogle områder at fungere som ankeinstans.

Fra omkring 1990 er et antal statslige opgaver inden for transport og kommunikation blevet overført enten til statslige aktieselskaber eller helt privatiseret.

Se også centraladministrationen (efter 1848).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
22/06/2010
Oprindelig forfatter
PBog
19/06/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki