Serviceloven

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Serviceloven, Lov om social service, lov, der viderefører de dele af Bistandsloven, der vedrørte kommunale omsorgs- og serviceydelser for borgere i al almindelighed samt for grupper med særlige behov. Serviceloven indgik sammen med Aktivloven og Retssikkerhedsloven i "Den lille Socialreform", der i 1998 afløste Bistandsloven.

Loven omfatter tilbud, som giver mulighed for fleksibel og individuel støtte, og hvor intensiteten i indsatsen er forskellig alt efter målgruppe. Ydelserne har tre niveauer. Det første og andet niveau udgør et sammenhængende ydelsessystem af forebyggende karakter.

Det første niveau er gratis tilbud om rådgivning til borgere med sociale problemer i bred forstand.

Andet niveau er en række almene servicetilbud, der normalt betales for; fx børnehave, vuggestue, fritidshjem og almene tilbud til voksne.

Det tredje niveau er særlige tilbud og hjælpeforanstaltninger til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer; fx forsorgshjem.

Servicelovens lovtekst

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
21/06/2010
Ekspert
badstrup
Oprindelig forfatter
Schultz
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki