kollektiv handling

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

kollektiv handling, samarbejde mellem individer mhp. at varetage fælles interesser. Den kollektive handling kan antage forskellige former, fx strejker, demonstrationer eller organiseret handling i foreninger, politiske partier, interesseorganisationer eller græsrodsbevægelser. Kollektiv handling adskiller sig fra masseadfærd, fx panik, og fra uorganiseret handling, fx modefænomener. Teorier om kollektiv handling lægger vægt på, at tilstedeværelsen af ulighed ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at udløse handling, men kræver en form for netværk, organisation og ledelse. Kollektiv handling indgår fx i marxistisk teori til forståelsen af arbejderklassens reaktioner mod borgerskabet og det kapitalistiske samfund mhp. at opnå andel i samfundsmæssige goder. Inden for rational choice-teori forklares kollektiv handling ud fra individets ønske om interessemaksimering, idet teorien forudsætter, at individet kun engagerer sig i kollektiv handling for at opnå fordele, som man ikke kan erhverve individuelt, jf. individualistisk sociologi.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
31/01/2009
Oprindelig forfatter
PeGun
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki