ord

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

ord, den mindste frit forekommende betydningsbærende størrelse i sproget, som ikke blot afgrænses i skrift ved at optræde mellem mellemrum, men som også alene kan udgøre et udsagn, fx Ud! eller Katten. Herved adskiller ordet sig fra morfemet, som er den mindste betydningsbærende størrelse, men som ikke nødvendigvis forekommer frit, jf. de to morfemer i hest-e. Skellet mellem ord og morfem er dog omdiskuteret. I mange sprog består et stort antal ord således af flere morfemer eller kombinationer af morfemer. Der findes dog også enheder, som man vil være tilbøjelig til at kalde ord, fordi de i skrift forekommer mellem mellemrum, men ikke kan anvendes selvstændigt uden andre ord, fx fransk je 'jeg'. Sådanne klitiske størrelser udgør en slags mellemting mellem frie morfemer (ord) og bundne morfemer (endelser); se enklise og proklise. Uanset vanskelighederne ved en præcis definition udgør ordet en uomgængelig størrelse både for den videnskabelige beskrivelse af sprog på alle niveauer og for den almindelige sprogbruger.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
01/02/2009
Ekspert
ONT
Oprindelig forfatter
MHers
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki