Ø, ø

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Ø, ø, 28. bogstav i alfabetet; en ligatur, dvs. sammenskrivning, af bogstaverne o og e. Den sammenskrevne bogstavform ses allerede i antikke latinske indskrifter og bruges stadig i fransk, fx bœuf 'okse'. På nordisk grund udvikledes skrivemåderne ø, benævnt det gennemstregede ø, samt i analogi med det skrevne ä formerne ó eller ö, også kaldet prikke-ø.

I svensk og senere islandsk blev ö enerådende, mens man i dansk og norsk også i nutiden bruger ó i hånd- og ø i trykskrift. På danske topografiske kort brugtes indtil 1957 generelt ö i stednavne, fx Helsingör, Læsö, for at forebygge, at stregen i ø kunne misforstås som en del af kortbilledet; senere kortserier anvender dog det gennemstregede ø. I 1700- og 1800-t. forsøgte sprogforskerne Jens Pedersen Høysgaard og Rasmus Rask uden held at indføre tegnet ö for en åben ø-lyd i fx rör modsat den lukkede i mør.

Modsat international praksis, hvor œ og ö alfabetiseres under o, er bogstavet i de nordiske sprog placeret i slutningen af alfabetet.

I fremmedord betegner ø det latinske oe og det græske oi, jf. fx økonomi. I international sammenhæng transskriberes dansk ø som oe, jf. Oeresund, Skaelskoer.

Udtale

I dansk udtales ø som en rundet fortungevokal med tre varianter: Det halvhøje [ø] kan være langt som i søle eller kort som i sølle. Det halvlave [œ], der forekommer foran m, n og r, er oftest kort som i øm, dømme, bøn, skønne, men kan være langt som i høne, skrøne og dør. I mange r-forbindelser udtales et lavtstillet [ɶ], der kan være langt som i rør, men oftest er kort som i drøm og smør. Diftongforbindelserne øj og øg udtales [ʌj], fx høj og nøgle. Der kan ikke sluttes entydigt fra skrift til udtale, jf. høre, chauffør og imperativen før med [ø] over for gøre, valør og præpositionen før med [œ] samt præsens tør med [ɶ].

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 2 forfattere
Evang
16/12/2009
Redaktionen
02/02/2009
Ekspert
Evang
Oprindelige forfattere
AKark
02/02/2009
CGTor
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki