Louis Hjelmslev

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Louis Hjelmslev.

Louis Hjelmslev.

Louis Hjelmslev, 3.10.1899-30.5.1965, dansk sprogforsker, 1937-65 professor i sammenlignende sprogvidenskab ved Københavns Universitet; søn af Johannes Hjelmslev.

Louis Hjelmslevs disputats, Études baltiques (1932), behandler et sproghistorisk emne, men hans hovedindsats ligger inden for den almene sprogvidenskab og først og fremmest i udformningen af sprogteorien glossematik, som han udarbejdede sammen med H.J. Uldall. Mange af synspunkterne i denne teori er foregrebet i hans første bog, Principes de grammaire générale (1928), der behandler almene love for sprogbygning. 1932-35 udgav han Rasmus Rasks værker og gav en ny tolkning af hans livsmål som sigtende mod sprogtypologi snarere end sproghistorie. La Catégorie des cas (1935-37) behandler semantiske aspekter af kasussystemer og giver et vigtigt bidrag til almen semantik.

Hjelmslevs hovedværk, Omkring Sprogteoriens Grundlæggelse (1943), bringer en indførelse i glossematikkens forudsætninger og dens almene træk. Udgivelsen af selve teorien blev imidlertid forsinket; Uldall udgav 1. del 1957, mens Hjelmslevs tiltagende sygdom forhindrede ham i at færdiggøre 2. del. Et efterladt udførligt resumé blev udgivet i 1975. Sproget (1963), en kort indførelse i sprogvidenskaben, er Hjelmslevs lettest tilgængelige værk.

Hjelmslev er internationalt kendt og har præget en hel generation af danske sprogforskere ikke blot ved sin undervisning, men endnu mere gennem møderne i Lingvistkredsen, som han var med til at oprette i 1931, og hvis formand han var næsten uafbrudt indtil sin død. Han var en blændende debattør og en stærk og særpræget personlighed.

Læs også om Louis Hjelmslev i Dansk Biografisk Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
09/11/2011
Ekspert
HNoe
Oprindelig forfatter
EF-J
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki