Du søgte efter Årb

Viser 1-17 af 17

 1. Kristian Bahnson

  Kristian Bahne Bahnson,  12.5.1855-10.1.1897, etnograf, arkæolog. Født i Randers, død i Kbh., begravet på Frbg. Efter 1872 at være blevet student fra Bor... Læs mere

 2. Hans Knudsen

  Hans Andersen Knudsen,  1.7.1882-5.5.1946, arkivar, historiker. Født på Højbakkegård ved Tåstrup, død i Kbh., begravet sst. (Garn.). K. blev student 190... Læs mere

 3. Anchersen

  Ankersen. Slægtens første kendte mand er sognepræst i Egtved og Ødsted Søren Poulsen født i Kolding. Moderen hed Else Poulsdatter, hvorimod faderen ik... Læs mere

 4. Brock

  Brok. Navnet på flere adels- og borgerslægter. Den nørrejyske adelsslægt Brock, der førte en bjælke i våbenet, er en af de få danske ætter, hvis sl... Læs mere

 5. Jørgen Bille

   1672-13.3.1736, stiftamtmand. Begravet i Ajstrup k., Kær hrd. B. var i sin ungdom søofficer. Han optoges 1689 i lærlingekompagniet, blev 1693 søløjtnant... Læs mere

 6. Gottlieb Japsen

  Gottlieb Carl Hans Japsen,  1.10.1908-4.3.1981, historiker. Født i Åbenrå., død i Helsingør (Skt. Mariæ), begravet sst. J. er student fra 1927 (Åbenrå... Læs mere

 7. Otte Brahe

   12.4.1578-5.7.1651, adelsmand. Født på Næsbyholm, død sst., bisat i Skt. Peders k. i Næstved. B. kom 1587 i Sorø skole derfra til Århus. 1593–99 for... Læs mere

 8. Henrik Bielke

  Henrik Christoffer Frederik Bielke,  10.2..1739-20.1.1789, hofmarskal, teaterdirektør, amtmand. Død i Tønder, begravet i Slesvig. B. blev 1757 fænrik ved ... Læs mere

 9. Søren Abildgaard

   18.2.1718-2.7.1791, arkivtegner. Født i Flekkefjord, død i Kbh. (Trin.), begravet sst. (Ass.). A. blev student fra Kristiansand 1737 og studerede naturvide... Læs mere

 10. Peder Charisius

   20.5.1608-16.1.1685, diplomat. Født i Kbh, død på Palstrup, begravet i Højbjerg k. Om C.s ungdom vides meget lidt. Han havde efter forældrene arvet en d... Læs mere

 11. Johan Bülow

   29.7.1751-22.1.1828, hofmarskal, mæcen. Født i Nyborg, død på Sanderumgård, begravet i Davinde. Trods forældrenes tidlige død fik B. en omhyggelig opd... Læs mere

 12. Niels Andersen

   11.9.1835-12.9.1911, entreprenør, politiker. Født i Ydby, Thisted amt, død på Søholm, Hellerup, begravet i Kbh. (Garn.). Den fædrene gård var kun på ... Læs mere

 13. Johan Hvidtfeldt

  Johan Eriksen Hvidtfeldt,  12.12.1908-2.5.1979, rigsarkivar. Født i Vejle (Skt. Nicolai), død i Gentofte, urne på Gentofte kgd. H. blev student 1926 (Vejle... Læs mere

 14. T. Vogel-Jørgensen

  Torkild Vogel-Jørgensen,  29.6.1891-4.10.1972, journalist, forfatter. Født i Svendborg, død i Hellerup, begravet Ordrup kgd. V.-J.s livslange journalistisk... Læs mere

 15. Alsing Andersen

  Alsing Emanuel Andersen,  5.2.1893-5.12.1962, politiker, minister. Født i Kbh, død på Bispebjerg hosp., Kbh., urne sst. (Bispebjerg). A. blev student 1910 ... Læs mere

 16. Vincents Hahn

  Vincents Joachim Hahn,  22.12.1632-25.1.1680, overjægermester, gehejmeråd. Født på Hinrichshagen, Mecklenburg, død i Kbh., begravet i Roskilde domk., fly... Læs mere

 17. Christian Dahl

  Torkild Christian Dahl,  11.9.1807-4.4.1872, stiftamtmand, politiker. Født i Århus, død på Moesgård, begravet i Moesgård park. D. blev student 1827 fra ... Læs mere

Viser 1-17 af 17

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki