Du søgte efter Ælde

Viser 1-20 af 87

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Ælde

  Elli, den personificerede alder eller alderdom. Elli optræder i en gammel kællings skikkelse som overlegen konkurrent til Thor under en brydekamp i myten om ... Læs mere

 2. vetustas

  (lat., af vetus), ælde. ... Læs mere

  Tags:

 3. Ditlef Nielsen

  Christian Ditlef (ved dåben Ditlev) Nielsen,  4 (kbg. 5.) 2..1874-15.1.1949, orientalist. Født i Kbh. (Frbg.), død i England. N. blev student 1892, privat ... Læs mere

 4. fuld- og nyværdi

  forsikringserstatning ved skade på bygninger eller løsøre, som svarer til genstandens værdi på skadetidspunktet; der sker ikke fradrag for værdiforringel... Læs mere

 5. graier

  (af gr. graiai 'de gamle kvinder'), i græsk mytologi tre gråhårede søstre, der kun havde ét øje og én tand tilsammen, den personificerede Ælde. De var ... Læs mere

  Tags:

 6. patina

  (af usikker opr., måske af gr. patane 'fad'), præg af ælde, fx i form af bruntoning af malerifernis eller af lakerede møbeloverflader. Patina betegner e... Læs mere

 7. Rasmus Rask

  Rasmus Kristian (ved dåben Christian) Rask, 22.11.1787-14.11.1832, filolog. Rask var som barn svagelig, men i hans svage krop boede en stærk ånd. Hans far... Læs mere

 8. Elle

  Elli, ('Ælde'), ('Alderdom'), personifikation af alderdommen i Snorres Edda, nærmere bestemt i skildringen af Thors konkurrencer hos Udgårdsloke. I en af... Læs mere

 9. Ribe Oldemoder

  Ribe domkapitels brevbog bestående af 29 pergamentblade. Mellem 1290 og ca. 1322 skrev en kannik heri privilegier, skøder, indtægtsfortegnelser og kirkelige... Læs mere

 10. naturlyd

  folkloristernes betegnelse for de traditionelle, formelagtige efterligninger og tolkninger af dyre- og fuglestemmer, som folk over hele verden har digtet om ... Læs mere

 11. Sintra

  tidligere Cintra, by i Portugal på nordsiden af bjergene Serra de Sintra 25 km NV for Lissabon; ca. 93.000 indb. (2004), 409.400... ... Læs mere

 12. Yggdrasil

  ...Lærad, Mimameid (Mimers træ), i nordisk mytologi verdenstræet, der udgør den nordiske variant af den universelt udbredte forestilling om verdens akse ... Læs mere

 13. støv

  ... fint pulver, der kan svæve i kortere eller længere tid, og som let hvirvles op. Meget støv dannes ved langvarige processer, fx forvitring af bjergarter ... Læs mere

 14. sværd

  håndvåben, som i myter og sagn ofte er smedet af dværge. Særlige sværd besidder magiske egenskaber og binder en slægt sammen ved at gå i arv. Sådanne s... Læs mere

 15. Pan

  (gr., etym. usikker), græsk hyrdegud, af romerne identificeret med ... ... Læs mere

 16. skov - økologi

  En stor del af klodens ca. 550 Gt landbiomasse udgøres af arter knyttet til skove. Skovtræer vokser fra år til år ved at opbygge veddet med kulstof hent... Læs mere

 17. Ahasverus

  ... ...Jerusalems skomager, Den evige jøde, jøden, der ifølge sagnet blev dømt af Jesus til at vandre evigt på Jorden, fordi han nægtede Jesus hvile ved ... Læs mere

 18. De ældste tider

  Fortællingen om Danmarkshistoriens ældste tider er beretningen om alt det, der ligger gemt derude i det danske landskab. Oftest ligger det under det muldla... Læs mere

  Tags:

 19. 200 viser

  Peder Syvs mest yndede værk blev den såkaldte Tohundredevisebog fra 1695, der bestod af et optryk af de godt 100 viser fra Anders Sørensen Vedels Hundredvis... Læs mere

 20. Folkeviser

  Prinsessen sad i højeloft med hånden under kind så kom en fagren gangerpilt og tittede derind For de spillede guldterning Dette er vel for mange et eksemp... Læs mere

Viser 1-20 af 87

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki