Du søgte efter Østskåne

Viser 1-14 af 14

 1. Jørgen Bille

   1520-28.6.1601, adelsmand. Død i Våxtorp k. i Halland. B. var som barn i huset hos sin mormor Anne Rud; 1529 gik han i skole i Skovkloster, 1533 i Malmø; ... Læs mere

 2. Offergaverne

  Hvor bondestenalderens forfædrekult efterlod sig iøjnefaldende spor på steder, hvor de hellige ritualer havde udfoldet sig, står man i bronzealderen med ... Læs mere

 3. Axel Pedersen Thott

  d. 25.1..1447, rigsråd, lensmand. Som væbner nævnes T. måske 1390, sikkert 1394; ridderslaget fik han utvivlsomt ved kroningen i Kalmar 1397. På Sjælland... Læs mere

 4. Handelspladser i de baltiske lande og i Skandinavien

  Efterspørgselen i det vestlige Europa på disse varer fra nordlige egne fik adskillige mennesker til at drage vidt omkring på jagt efter nye forsyninger. O... Læs mere

 5. Jens Holgersen Ulfstand

  ca. 1460-1523, dansk rigsråd og admiral. I 1487 indsattes Ulfstand som lensmand på Gotland og førte herfra en energisk søkrig mod det oprørske Sverige.... Læs mere

 6. Iver Axelsen Thott

   1420-1.10.1487, rigsråd. T. nævnes første gang som ridder 1444 og skriver sig da til Knabstrup (Merløse hrd.) som han måske har fået med sin første hu... Læs mere

 7. Det første metal

  ... Læs mere

 8. De dødes grave

  Omkring 800 år f.Kr. blev en vældig gravhøj opført ikke langt fra den store boplads på Kirkebjerget ved Voldtofte på Sydvestfyn. Den adskilte sig ved s... Læs mere

 9. De hellige redskaber

  Var solen, hjulet, hesten, skibet, fisken og fuglen betydningsladede symboler i bronzealdermenneskenes kosmologi, så var øksen det også. Og den kender vi ... Læs mere

 10. -køb

  endelse fra 900-1000-t. i danske stednavne med betydningen 'købt ejendom'. Forleddet er som regel navnet på køberen, fx Ebbe i Ebbekøb og Tue i Tuekøb. Og... Læs mere

 11. Krisen i 1460erne

  Tilsyneladende negligerede Christian 1. sine mange og store problemer såvel i Sverige som i hertugdømmerne, samtidig med at han havde svært ved helt og fu... Læs mere

 12. Glimmingehus

  herregård sydvest for ... ... Læs mere

 13. Knud 2. den Store

  kort før 1000-12.11.1035, konge. Endnu ganske ung deltog Knud i faderens togt 1013 der resulterede i herredømmet over England, og da kong Sven døde allere... Læs mere

 14. Kambrium

  Ved begyndelsen af den kambriske periode var hele Baltica én stor nederoderet grundfjeldsflade. Rekonstruktioner af den fortidige geografi viser, at kontine... Læs mere

Viser 1-14 af 14

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki