Du søgte efter ældreomsorg

Viser 1-20 af 21

Forrige 1 2 Næste
 1. ældreomsorg

  omgivelsernes bestræbelser på at afbøde de virkninger på førlighed og livskvalitet, som ofte følger med høj alder.  Ældreomsorg kan finde sted i fam... Læs mere

 2. omsorg

  ...pleje, en personligt præget omhu og aktiv interesse for løsning af et hverv på bedste måde, jf. 'at drage omsorg for noget'. Begrebet bruges ofte om men... Læs mere

 3. beskyttet bolig

  særlig boligform for ældre og handicappede, se ældreomsorg og handicap. ... Læs mere

 4. daghjem

  daginstitution for ældre, som har behov for kvalificeret tilsyn og pleje i dagtimerne. Se ældreomsorg. ... Læs mere

 5. dagcenter

  daginstitution for ældre, som bl.a. kan tilbyde socialt samvær med andre ældre samt aktiviteter, underholdning og plejebehandling. Se ældreomsorg. wik..... Læs mere

 6. plejebolig

  indtil 2005 betegnet plejehjem, institution for personer, oftest ældre, der ikke kan klare sig i eget hjem eller i en ældrebolig. Plejeboliger kan både v... Læs mere

 7. døgnpleje

  kommunal døgnservice omfattende hjemmehjælp og hjemmesygepleje, se ældreomsorg. ... Læs mere

 8. social- og sundhedshjælper

  person, der varetager plejeopgaver i den kommunale ældreomsorg, på plejehjem og i dagcentre. Uddannelsen, der er oprettet i 1992, tager 1 år og 7 måneder... Læs mere

 9. Island - sociale forhold

  Både den sociale sikring og den offentlige service i Island er præget af nordiske samfundsforhold og nordisk socialpolitisk tankegang. Det offentlige har a... Læs mere

 10. alderisme

  aldersracisme, aldersdiskrimination, begreb, der kan opfattes som parallel til begrebet racisme, og betegnelsen udtrykker således en negativ særbeh... ... Læs mere

 11. pensionistbolig

  plejehjems- eller beskyttet bolig, der drives af kommunen eller regionen efter Lov om social service (se Serviceloven). Betegnelsen bruges også om ... ... Læs mere

 12. Ældrekommissionen

  råd nedsat af danske regeringer med henblik på at undersøge og rådgive omkring ældreomsorg. Den første Ældrekommission 1980-82 blev nedsat af regering... Læs mere

 13. refusion

  (af lat. refusio, afledn. af refundere, af re- og fundere 'hælde, lade strømme'), tilbagebetaling, godtgørelse; inden for det offentlige overførsel af midl... Læs mere

 14. Tårs

  tidligere stationsby i Vendsyssel 10 km sydøst for Hjørring, ved rute 553; 1932 indb. (2014). 1913-53 var Tårs station på jernbanen mellem Hjørrin... ... Læs mere

 15. ældrepolitik

  foranstaltninger, som det offentlige sætter i værk mhp. at forme de samfundsmæssige rammer om ældre menneskers tilværelse. Ældrepolitik som begreb er sto... Læs mere

 16. kommunestyre - kommunale opgaver

  varetages i Danmark indtil udgangen af 2006 af 268 primærkommuner og 13 amtskommuner. Herudover er Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Bornholms R... Læs mere

 17. Kina (Geografi)

  Befolkning Kinas befolkningstal passerede i 2005 1,3 mia. Verdens største befolkning betyder samtidig verdens største arbejdsstyrke og største potentiell... Læs mere

 18. Østrig - sociale forhold

  Østrigs lange tradition for bred social sikring af befolkningen rækker tilbage til Ulykkesforsikringsloven af 1887. Et sammenhængende system af sociale fo... Læs mere

 19. markedsøkonomi

  samfundsøkonomisk system, hvor husholdninger og virksomheder gennem efterspørgsel, udbud og prisdannelse på markeder bestemmer, hvad og hvor meget der ska... Læs mere

 20. Sverige - sociale forhold

  Sverige har internationalt en placering som fremtrædende velfærdsstat. Leveniveauet er højt, og indkomstfordelingen forholdsvis lige. Det sociale sikkerhe... Læs mere

Viser 1-20 af 21

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki