Du søgte efter A. Halling

Viser 1-17 af 17

 1. A. Halling

  Adolph Georg Wilhelm Halling,  6.6.1844-25.4.1915, personalhistoriker. Født i Altona, død i Glückstadt, begravet sst. H. blev student 1862 fra Glückstadt,... Læs mere

 2. Halling

  Slægtens første kendte mand er rådmand i Horsens Mikkel Lauridsen H. (ca. 1635-1717)....A. Halling: Beiträge zur Familiengeschichte des Geschlechtes H., Gl... Læs mere

 3. Jochum Halling

   8.9..1668-28.12.1737, lærd degn. Født i Horsens, død i Tårnby, begravet sst. H. blev student 1688 fra Horsens, tog attestats 1690 og var huslærer bl.a. ... Læs mere

 4. Callisen

  Slægten kan med sikkerhed føres tilbage til bager i Tønder Heinrich Callisen (ca. 1665-1757) som var far til klosterprovst i Preetz Johann Leonhard C. (1695... Læs mere

 5. Bagger

  Der findes flere slægter af dette navn, uden at de dog ses at have forbindelse med hinanden. Hans B. var gift 1. gang med Margrethe Schumacher 1648–90, søs... Læs mere

 6. Georg Calixt

  Georg Calixtus, Jørgen Callisen,  14.12.1586-19.3.1656, teolog. Født i Medelby, død i Helmstedt, begravet sst. (Stefansk.). C. udgik fra et hjem der var st... Læs mere

 7. Adolph Callisen

  Adolph Carl Peter Callisen,  8.4.1786-7.3.1866, læge. Født i Gluckstadt, død i Wandsbeck, begravet sst. C. gik i skole i Glückstadt og Kiel og dimittere-'... Læs mere

 8. Hans Allesen Bunkeflod

   28.2.1606-5.5.1678, præst. Født i Bunkeflod i Skåne, død i Slagelse. B. dimitteredes fra Lund skole 1623 og studerede de næste par år i Kbh. med en kor... Læs mere

 9. Elias Eisenberg

   1534-30.4.1590, kancellisekretær. Født i Halle i Sachsen, død i Roskilde, begravet i domkirken sst. På grund af de urolige forhold i Tyskland trådte E. ... Læs mere

 10. William Halling

  døbt Vitus,  19.3.1744-12.4.1796, godsejer. Født i Hårslev på Sjælland, død i Dronninglund, begravet i Ålborg. H. blev 1759 assistent i Asiatisk Kompag... Læs mere

 11. Christian Friedrich Callisen

   20.2.1777-3.10.1861, generalsuperintendent. Født i Glückstadt, død i Slesvig, begravet sst. Efter at være blevet dimitteret fra Glückstadt 1794 studered... Læs mere

 12. Friis

  Friis (af Hesselager) (tavle I, a & b). Uradel. Uddød i mandslinien 1716. Christian F.s søstre Karen og Birte var gift med hhv. rigsråd Bjørn Andersen ... Læs mere

 13. Peder Hegelund

  Peder Jensen Hegelund,  9.6.1542-18.2.1614, biskop, rektor, forfatter. Født i Ribe, død sst., begravet i Ribe domkirke. H. gennemgik Ribe katedralskole hvor... Læs mere

 14. Hans Bagger

   23.8.1646-30.8.1693, biskop. Født i Lund, død i Kbh., begravet sst. (Frue k.). 1656 blev B. sat i latinskolen i Lund, og 1663 sendte faderen ham efter opfo... Læs mere

 15. Heinrich Callisen

  døbt Hinrich Callisen,  11.5.1740-5.2.1824, læge. Født i Preetz, død i Kbh., begravet sst. (Petri k.). Som dreng fik C. særlig god undervisning i latin, ... Læs mere

 16. Oluf Bager

  ... Læs mere

 17. Hans Svane

  Hans Hansen Svane (Svaning), 27.3.1606-26.7.1668, biskop, titulær ærkebiskop. Svane opkaldtes efter sin morfar, historiografen Hans Svaning. Hans baggrund... Læs mere

Viser 1-17 af 17

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki