Du søgte efter Almindelig

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. almindelig vurdering

  siden 1904 en vurdering af faste ejendomme i Danmark. Vurderingen foretages hvert fjerde år til brug for skattefastsættelsen. Se ejendomsvurdering. ... Læs mere

 2. almindelig realkredit

  realkreditlån, der i perioden 1970-80 blev ydet som 1. prioritetslån inden for 40% af ejendomsværdien. 2. prioritetslån blev kaldt særlig realkredit. De t... Læs mere

 3. Almindelig Hospital

  oprettet i 1769 som led i det københavnske fattigvæsens forsorg og fungerede især som stiftelse for byens fattige med plads til 600 lemmer og som sæde for ... Læs mere

 4. almindelig formueskade

  skade, der ikke er en følge af eller i øvrigt står i forbindelse med skade på person eller ting. De almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontra... Læs mere

 5. Almindelig markmus

  Almindelig markmus eller nordmarkmus er jævnt udbredt i hele landet, herunder på alle store øer og på de fleste mellemstore øer. Den forekommer dog ikk... Læs mere

 6. Almindelig næbhval

  Almindelig næbhval er oceanisk og nordatlantisk i sin udbredelse, men individer svømmer nogle gange ind i de indre danske farvande. Arten er i atlasperiod... Læs mere

 7. Almindelig spidsmus

  Almindelig spidsmus er en af Danmarks almindeligste pattedyrarter. Den forekommer over hele landet bortset fra visse øer og er den almindeligst forekommend... Læs mere

 8. Almindelig delfin

  Almindelig delfin er en sydlig shelf-art, der i perioder optræder mere hyppigt i danske farvande. Der er i atlasperioden konstateret almindelig delfin i de... Læs mere

 9. Almindelig delfin

  Almindelig delfin (Delphinus delphis) er en varmtvandsart, der økologisk synes at afløse hvidnæsen længere mod syd og vest, dvs. i Irske og Keltiske Hav,... Læs mere

 10. Almindelig ryle

  Den almindelige ryle, der nu også kaldes engryle, er en lille, stærestor vadefugl, der optræder talrigt ved de danske kyster under trækket forår, sensom... Læs mere

 11. Almindelig næbhval

  I Danmark er denne art sjælden med kun 11 fund siden 1880. Under indstrømninger af Atlanterhavsvand til Østersøen (se ... ... Læs mere

 12. almindelig spidsmus

  Sorex araneus, art af spidsmus. Den er 5-8 cm lang og vejer 5-15 g. Pelsen er gråbrun til sortbrun på ryggen og gråhvid på bugen. Benene er korte og spi... Læs mere

 13. Almindelig Dansk Jordemoderforening

  se Jordemoderforeningen. ... Læs mere

 14. Kriminalret, almindelig

  ... Læs mere

 15. Alm. Brand Koncernen

  dansk forsikrings- og bankvirksomhed, som omfatter bl.a. det gensidige forsikringsselskab Alm. Brand Forsikring A/S, som tegner alle typer af forsikringer, og ... Læs mere

 16. Almindelig retslære, retsfilosofi og terminologi

  Retsfilosofien behandler grundlæggende retlige spørgsmål vedrørende rettens karakter, bl.a. forholdet mellem ret og retfærdighed og mellem ret og magt. H... Læs mere

 17. Jordemoderforeningen

  indtil 2004 Den Almindelige Danske Jordemoderforening, forhandlingsberettiget organisation for jordemødre, stiftet 1902. Jordemo... ... Læs mere

 18. særlig realkredit

  realkreditlån, der 1970-80 blev ydet som 2. prioritetslån oven på almindelig realkredit, dvs. 1. prioritetslån. De to lånetyper blev i 1981 erstattet af e... Læs mere

 19. Wolf Nicolai Jacobsen

   27.2.1754-25.2.1808, læge. Født i Rendsborg, død i Kbh. (Trin.), begravet sst. (Ass.). J. kom 1773 i lære hos den udmærkede regimentskirurg Ferdinand Ma... Læs mere

 20. H. Knudsen

  Harald August Valdemar Knudsen,  26.12.1823-20.1.1891, borgmester. Født i Helsingor, død i Kbh. (Johs.), begravet sst. (Ass.). K. blev student 1842 fra Oden... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki