Du søgte efter Ancylus

Viser 1-13 af 13

 1. Ancylus

  lungesnegl med hueformet, op til 6 mm lang skal; sidder på sten i stærkt strømmende ferskvand. Har givet navn til Ancylussøen.... ... Læs mere

 2. huesnegle

  nogle ferskvandslungesnegle med hueformet skal. Ancylus lever i rindende vand, Acroloxus i stillestående. Man ser også betegnelsen brugt om visse marine forg... Læs mere

 3. Baltiske Ishav

  stadium i Østersøens udvikling 10200-8400 f.Kr., da området var forbundet med verdenshavet over det lave midtsvenske søområde. Bornholm var dengang landfa... Læs mere

 4. Ancylussøen

  ferskvandssø, som dækkede store dele af Østersøområdet 8400-6500 f.Kr. Søen havde først afløb gennem Svea älv i Midtsverige, siden gennem Danaelv sy... Læs mere

 5. Tilpasninger til vandbevægelsen

  Står man stille og ser ned i et vandløb, kan man se, hvordan store eller små partikler kommer drivende forbi, hvordan de fanges af bunden og lidt senere ... Læs mere

 6. lungesnegle

  ...Pulmonata, pulmonater, underklasse af ... ... Læs mere

 7. Det unge land

  Da Præborealtiden begyndte omkring 9500 f.Kr., lå isranden oppe i Sydnorge og nord for de store svenske søer. Den dækkede den Botniske Bugt og det vestli... Læs mere

 8. Forurening med miljøfremmede stoffer

  Miljøfremmede stoffer er stoffer, som enten er skabt af mennesker og derfor slet ikke findes i naturen, eller naturlige stoffer, som forekommer i større k... Læs mere

 9. Skovbække

  Når flere kildebække møder hinanden, og vandløbet derfor bliver større, taler man om en bæk. Bække i skove og i åbent land adskiller sig ikke ret me... Læs mere

 10. Smådyrenes føde i og omkring vandløb

  Et lille dyr, en belægning af mikroskopiske alger som det sunde, og grønt og letflydende mudder med bakterier hældt ud over retten. Ferskvandstangloppen e... Læs mere

 11. Holocæn

  Med Yngre Dryas sluttede istiden, og med starten af Holocæn for 11.700 år siden begyndte vores nuværende varmetid, der muligvis også er en mellemistid (s... Læs mere

 12. vandløb

  vandets overfladiske afløb gennem bække, åer og floder. Vandløb leder overskudsnedbøren, som ikke fordamper, ud til havet som en del af vandkredsløbet... Læs mere

 13. De levende organismers indvandring

  Alle livsformer i Østersøområdet er indvandret fra de omgivende farvande eller fra søer og vandløb efter sidste istid – kun de såkaldte istidsrelikte... Læs mere

Viser 1-13 af 13

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki