Du søgte efter Arbejdstilsynet

Viser 1-20 af 31

Forrige 1 2 Næste
 1. Arbejdstilsynet

  direktorat under Beskæftigelsesministeriet med arbejderbeskyttelse og fremme af godt arbejdsmiljø som s... ... Læs mere

 2. mikrobølger (Anvendelser - Biologiske effekter)

  Mikrobølger, der trænger ind i mennesker og dyr, vil blive absorberet og omdannet til varme. Hvis mikrobølgeeffekten er så høj, at kroppens naturlige temp... Læs mere

 3. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

  ...NFA, indtil 2007 Arbejdsmiljøinstituttet, selvstændig forskningsinstitution under Beskæftigelsesministeriet, hvis hovedopgaver er forskning i arbejdsmi... Læs mere

 4. kedel (Driftsforhold)

  Til kedlers konstruktion og drift hører en række faciliteter og hjælpeudstyr. Det gælder fx bygninger, brændselslager og brændselstransport, fyringsanlæ... Læs mere

 5. Maskindirektivet

  almindelig betegnelse for EFs direktiv 89/392/EØF med senere ændringer (direktiverne 98/37/EF og 98/79/EF), som omfatter de tekniske krav, som maskiner skal ... Læs mere

 6. direktorat

  ...styrelse, faglig enhed i et statsligt ministerium. Et direktorat kan varetage dels opgaver, der ikke i det daglige har politisk bevågenhed, fx SU-styrelsen... Læs mere

 7. arbejdsulykker

  sker oftest ved arbejde, hvor fysisk kraft er nødvendig for produktionen. Alvorlige arbejdsulykker har givet anledning til at rejse kritik af virksomheders ... Læs mere

 8. Geert Drachmann

  25.5.1910-7.4.1999, direktør og forligsmand; søn af A.B. Drachmann. Drachmann er uddannet jurist og blev i 1937 ansat i Social- og Arbejdsministeriet. I peri... Læs mere

 9. undladelsesforbrydelse

  strafansvar for passivitet. En egentlig undladelsesforbrydelse begås ved manglende opfyldelse af en handlepligt efter loven, fx pligt til at hjælpe en, der e... Læs mere

 10. epoxyforbindelser

  ...oxiraner, ethere, der indeholder mættede treleddede ringe med ét oxygenatom (en epoxid-gruppe). Den simpleste epoxyforbindelse er ethylenoxid (oxiran), en... Læs mere

 11. Beskæftigelsesministeriet

  indtil 2001 Arbejdsministeriet, ministerium for arbejdsmarkedet og for foranstaltninger til fremme af beskæftigelse samt til imødegåelse og afhjælpning a... Læs mere

 12. elevator

  transportmiddel til befordring af personer og/eller gods i lodret retning. En elevator defineres rent teknisk som et apparat, der kører mellem mindst to la... Læs mere

 13. elektriske installationer

  den del af det elektriske ledningsanlæg, som hos den enkelte elforbruger eller virksomhed fører strømmen fra elselskabets forsyningsledning frem til stik... Læs mere

 14. arbejdsmiljø

  sikkerheds- og sundhedsmæssige vilkår af fysisk og psykisk art, som et arbejde udføres under. Mange påvirkninger fra arbejdet spiller en rolle for den en... Læs mere

 15. arbejdsbetingede sygdomme

  opstår som følge af skadevirkninger i arbejdsmiljøet. Deres behandling kan nu og da foregå hos patientens egen læge, men finder ofte sted i samarbejde mel... Læs mere

 16. cadmium

  (lat., af gr. kadmeia 'galmej, zinkmalm', vist efter Ka... ... Læs mere

 17. arbejdsmedicin

  ... Læs mere

 18. grænseværdi

  inden for miljø- og sundhedsvidenskab den højest tilladte koncentration, mængde eller dosis for en kemisk eller fysisk påvirkning af mennesker, dyr og an... Læs mere

 19. bioteknologi

  betegnelse for dels en række gammelkendte teknikker, ved hjælp af hvilke levende organismer benyttes til at producere store mængder af et ønsket produkt... Læs mere

 20. cadmium (Anvendelse)

  Cadmium anvendes især som elektrode i genopladelige batterier (nikkel-cadmiumbatterier). Mindre mængder bruges som bestanddel i legeringer til specielle form... Læs mere

Viser 1-20 af 31

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki