Du søgte efter Arminius

Viser 1-20 af 20

 1. Arminius

  ca. 17 f.Kr.-19 f.Kr., høvding hos den germanske stamme ... ... Læs mere

 2. Jacobus Arminius

  (holl. Jacob Harmensen), 1560-1609, hollandsk reformert teolog. Fra 1603 var han teologisk professor ved universitetet i Leiden; han vakte opsigt ved at hævde... Læs mere

 3. remonstranter

  (afledt af lat. remonstrare 'tilbagevise', af re- og monstrare 'vise'), tilhængere af Jacobus Arminius i diskussionerne om prædestinationen i Holland i begyn... Læs mere

 4. gomarister

  tilhængere af den hollandske reformerte teolog Franciscus Gomarus (1563-1641) i de diskussioner om prædestinationen, der fandt sted i Holland i begyndelsen a... Læs mere

 5. Johannes Uyttenbogaert

  ...Jan Wtenbogaert, 1557-1644, hollandsk reformert teolog og præst. Han tog afstand fra Calvins prædestinationslære og blev efter Arminius' død 1609 en af ... Læs mere

 6. cherusker

  germansk stamme, der i antikken beboede området mellem flo... ... Læs mere

 7. Maroboduus

  d. ca. 37, markomannisk høvding. Efter nogle år i romersk krigstjeneste drog Maroboduus i ca. 8 f.Kr. med markomannerne til det nuværende Bøhmen, hvor ha... Læs mere

 8. Kalkriese

  lokalitet nord for Osnabrück nær Bramsche i Tyskland, hvor romerne med stor sandsynlighed i 9 e.Kr. under ledelse af feltherren Varus led nederlag til ger... Læs mere

 9. arminianere

  tilhængere af Jacobus Arminius' linje i de diskussioner om prædestinationen, der fandt sted i Holland i beg. af 1600-t. De kaldes også remonstranter efter d... Læs mere

 10. Daniel Caspar von Lohenstein

  1635-1683, tysk forfatter, hørte til den schlesiske embedsadel og udfyldte som jurist vigtige poster i sit land. I den encyklopædiske mammutroman Großmüt... Læs mere

 11. Teutoburger Wald

  ...Teutoburgerskoven, 110 km langt og 7-15 km bredt nordvest-sydøst-gående højdedrag i de tyske delstater ... ... Læs mere

 12. Hugo Grotius

  nederl. Huig de Groot, 10.4.1583-28.8.1645, nederlandsk jurist og retsfilosof. Grotius studerede sprog og historie ved universitetet i ... ... Læs mere

 13. prædestination

  (af præ- og lat. destinatio 'bestemmelse', af destinare 'fastsætte, bestemme'), forudbestemmelse, teologisk betegnelse for Guds udvælgelse af visse individe... Læs mere

 14. Et landsbysamfund i vækst (Kr. f.-200 e.Kr.)

  En ny verdensmagt var blevet til, Romerriget, og det lod ingen dele af Europa uberørt. Den keltiske civilisation havde kun fået en begrænset indflydelse p... Læs mere

  Tags:

 15. Joh. Jacobsen

  Christian Johannes Jacobsen,  1.5.1854-19.2.1919, præst, politiker. Født i Haderslev, død i Eckardtsheim ved Bielefeld, begravet sst. J.s far, der var fød... Læs mere

 16. Germanerne i den romerske hær

  Allerede fra den tidligste kejsertid havde det været skik og brug, at de germanske høvdinge – i hvert fald fra grænseegnene – sendte deres sønner i r... Læs mere

 17. Stormagten i syd

  I årene lige efter Kristi fødsel indtraf nogle begivenheder, som viste, at landene heroppe i nord nu var rykket inden for den romerske verdensmagts interes... Læs mere

 18. I periferien af et imperium

  Man kan undre sig over, at den politiske udvikling tog så forskellig retning i de forskellige dele af landet: mod sydvest koncentreret om et aristokrati af ... Læs mere

 19. En lollandsk storhøvding

  Fra Sjælland går rejsen nu ned mod Lollands særprægede sydkyst, hvor nogle af landets rigeste slægter levede i århundrederne efter Kr.f. Stedet er Hoby... Læs mere

 20. Romerriget - historie

  Romerrigets historie inddeles traditionelt i fire perioder: kongetid, republikansk tid, kejsertid og den senere kejsertid, først og fremmest ud fra forfatn... Læs mere

Viser 1-20 af 20

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki