Du søgte efter Arreskov

Viser 1-20 af 42

Forrige 1 2 3 Næste
 1. Arreskov

  hovedgård ved Arreskov Sø... ... Læs mere

 2. Arreskov Sø

  Fyns største sø, 8 km nord for Faaborg; 3,5 km2. Søen er næringsrig, og bassinet er dannet under den sidste istid ved gletsjererosion. Den is, der har ... Læs mere

 3. De Fynske Alper

  højtliggende randmorænestrøg på Sydfyn mellem Jordløse og Arreskov Sø nord for ... ... Læs mere

 4. Anne Rustung

  d. 6.4.1607, adelsdame. R. er rimeligvis født og i hvert fald opvokset i Danmark. Ca. 1560 gjorde hun bekendtskab méd den fra Maria Stuarts historie berømte... Læs mere

 5. Odense Å

  Fyns største vandløb. Den stærkt regulerede å udspringer i Arreskov Sø og munder ud i ... ... Læs mere

 6. Edele Jernskæg

  d. ca. 1512, kong Hans' elskerinde. J.s forældre tilhørte lavadelen; faderen var lensmand på Roskildebispens borg Eliinge (nu Løvenborg). Senest 1498 optog... Læs mere

 7. Jacob Hardenberg

  d. 13.7.1542, rigsråd. Begravet i Skt. Hans k. i Odense. H. nævnes 1522 som kongelig hofsinde. I begyndelsen af 1523 forlenede Christian II ham med Nyborg og... Læs mere

 8. Samspil mellem bundplanter og andre søorganismer

  Bundplanter kan påvirke miljøforhold og biologiske samspil på en række forskellige måder. Bundplanter rager f.eks. op i vandet og giver skjul til dyrep... Læs mere

 9. Fyn

  Danmarks tredjestørste ø efter Sjælland og Den Nørrejyske Ø, 2985 km2, 457.569 indb. (2014). Som landsdel er Fyn centralt beliggende i Danmark med fast... Læs mere

 10. Herman Schubart

   14.1.1756-27.1.1832, baron, diplomat. Født i Odense, død på Sollerup, begravet i Øster Hæsinge. S. var fra ung bestemt til den militære karriere og gjo... Læs mere

 11. Dominicus Baetiaz

   1591-1607, bygmester. B. hvis levned og virke kun er yderst sparsomt belyst i kilderne nævnes 1600 som bygmester i Nyborg len. Formentlig er han identisk me... Læs mere

 12. Erik 4. Plovpenning

   1216-10.8.1250, konge. Død på Slien, begravet først i Slesvig, siden i Skt. Bendts k. i Ringsted. E., Valdemar Sejrs førstefødte søn med Berengaria, ud... Læs mere

 13. Fuglenes samspil med fødeorganismerne

  Fugle kan reagere meget hurtigt på ændringer i fødens tilstedeværelse. Er der pludselig meget føde et bestemt sted, samles fuglene det pågældende ste... Læs mere

 14. Abel af navn, Kain af gavn

  Efter en kort stilstand blussede borgerkrigen op med fornyet kraft i 1246. Ribe erobredes af begge parter efter tur, Randers, Vejle, Odense og mange landsbye... Læs mere

 15. Muckadell Gods

  omfatter hovedgårdene Arreskov, ... ... Læs mere

 16. N. Rasmussen Søkilde

  Niels Rasmussen Søkilde,  2.8.1837-24.8.1905, landmand, historiker. Født på Søkilde, Fleninge, Brahetrolleborg sg, død sst., begravet i Brahetrolleborg. ... Læs mere

 17. Mogens Høg

   3.11.1593-29.1.1661, rigsråd. Født på Vang, død i Odense, begravet i Sorø k. H. gik 1605–10 i Sorø skole. Efter studier i udlandet (Wittenberg 1613, ... Læs mere

 18. Erik Ottesen Rosenkrantz

   1519-8.11.1575, rigsråd. Født vistnok på Tørning, død på Arreskov, begravet i Øster Hæsinge k. Efter forældrenes tidlige død blev R. sammen med to ... Læs mere

 19. Remmert Piettersz

  Remmert Peeters, Remmert Petersen,  ca. 1575-28.7.1649, maler. Død i Kbh. (Nic. k.). Blandt de malere som Christian IV beskæftigede i den første periode af... Læs mere

 20. De sidste rensdyrjægere

  Nok gik det mod mildere tider, men landets jægerstammer havde endnu en tusindårig kuldeperiode til gode. Omkring 10.600 f.Kr. blev klimaet i løbet af få ... Læs mere

Viser 1-20 af 42

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki