Du søgte efter B. Af

Viser 1-20 af 45

Forrige 1 2 3 Næste
 1. Beck

  Adelige og borgerlige slægter. Den ene adelige (tavle I) er sjællandsk uradel, hvis mandslinje i Danmark uddøde i begyndelsen af 1700-tallet. ... ... Læs mere

 2. Jens Bang

   14.7.1786-9.7.1862, skovrider. Født i Kbh. (Frue), død på Stendalgård, begravet i Vium. B. blev student 1805 fra Herlufsholm og studerede en tid teologi,... Læs mere

 3. Morten Børup

   1446-30.5.1526, skoleleder, latindigter. Født antagelig på den nu forsvundne Børup-gård i Adslev sg. ved Skanderborg, død i Århus, begravet sst. B. var... Læs mere

 4. Germania Land

  halvø i Nordøstgrønland ud for Dronning Louises Land. På halvøens sydspids ligger Danmarkshavn, hvor ... ... Læs mere

 5. supremum

  (af lat. supremus 'højest', superlativ af superus), øvre grænse, matematisk begreb, der generaliserer maksimum eller størsteværdi. Ved supremum for en mæ... Læs mere

 6. mængdealgebra

  regning med mængder. Formålet var oprindelig at give klassisk logik en ... ... Læs mere

 7. bearbejdning

  Oftest af dramaet, som ændres eller genskrives ud fra en tolkningsidé eller et koncept i forhold til tid, rum, stil og kontekst. B er oftest mere dybtgåe... Læs mere

 8. Krebsdyr

  Krebsdyrene vandlopper og dafnier hører som nævnt tidligere til holoplanktonet, men også i meroplanktonet finder man krebsdyr. Det er larver af de bundlev... Læs mere

 9. rekombination

  dannelse af nye genkombinationer, fx ved omfordeling af gener (arveanlæg) mellem DNA-molekyler. Rekombination kendes hos alle typer af organismer, fra bakt... Læs mere

 10. Eiler Bølle

  Eiler Madsen Bølle,  ca. 1420-16.(13.)4.1501, biskop. Begravet i Århus domk. B. blev 1444 immatrikuleret ved universitetet i Erfurt med hjemstavnsbetegnelse... Læs mere

  Tags:

 11. Rigborg Brockenhuus

   3.7.1579-16.9.1641. Født på Nyborg slot, begravet i Kværndrup k. B. blev med flere andre unge jomfruer 1597 forskrevet til enkedronningen på Nykøbing sl... Læs mere

 12. fordelingsfunktion

  inden for sandsynlighedsregning den funktion af det reelle tal x, som angiver sandsynligheden for, at en stokastisk variabel V antager en værdi, som er mindre... Læs mere

 13. Joachim v. Bredow

  Joachim Breda, Achim v. Bredow (Breda),  22.9.1593-20.12.1660, officer. Født på Löenberg i provins Brandenburg, død i Kbh., begravet i Hjembæk k. v. B. e... Læs mere

 14. Konrad v. Blücher-Altona

  Konrad Daniel v. Blücher-Altona,  5.3.1764-1.8.1845, overpræsident. Født på Penzlin i Mecklenburg, død i Altona, begravet sst. v. B.-A. der 1777 var blev... Læs mere

 15. Fritz Bendix

  Fritz Emil Bendix,  12.1.1847-6.3.1914, musiker. Født i Kbh. (Mos.), død sst., urne på Solbjerg kgd., Frbg. B. blev student 1865 fra v. Westens institut, v... Læs mere

 16. Globale forhold i Palæogen

  Geografi og klima Superkontinentet Pangæa var stort set sprækket op og fordelt ud over Jorden i de verdensdele, vi kender i dag. Nordeuropa lå i Tidlig Eo... Læs mere

 17. Ulrich Ferdinand Beenfeldt

   25.11.1714-.natten mellem 19. og 20.10.1782, portrætmaler. Født i Kbh. (Helligg.), død sst., begravet sst. (Nic). Man ved intet om B.s ungdomshistorie og ... Læs mere

 18. Harald Bergstedt

  Harald Alfred Bergstedt,  10.8.1877-21.7.1965, forfatter. Født i Køge, død i Kbh., begravet sst, fællesgrav på Bispebjerg kgd. B. blev student 1896 fra R... Læs mere

 19. Claus Bille

  d. 4.1.1558, rigsråd. Død på Lyngsgård i Skåne, begravet i Norra Vram k. Ved faderens død ca. 1520 arvede B. både Lyngsgård og Allinde da den ældre br... Læs mere

 20. Niels Juel-Brockdorff

   19.7.1878-17.3.1964, baron, søofficer. Født på Hollufgård, Fyn, død i Kbh., begravet Hellerup kgd. J.-B. blev kadet 1896 efter at være vokset op på Va... Læs mere

Viser 1-20 af 45

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki