Du søgte efter Benyttelse

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Arealets benyttelse

  Ved den første fuldstændige opmåling af dansk jord, der fandt sted i 1682, var det mindre end halvdelen af arealet, der var under plov. På Fyn, der var e... Læs mere

 2. Dan la Cour

  Dan Barfod la Cour,  12.9.1876-19.5.1942, fysiker, meteorolog. Født i Kbh. (Vartov), død i Hellerup, begravet i Askov. la C. blev student 1895 fra Lyceum og... Læs mere

 3. J.S. Møller

  Jens Schou Christensen Møller,  17.11.1865-27.2.1950, læge, folkemindeforsker. Født i Hedeby, Ringgive sg, død i Kbh. (Sions), urne på Kalundborg kgd. M.... Læs mere

 4. a una corda

  (it.), inden for musik på én streng, dvs. med benyttelse af klaverets pianopedal. ... Læs mere

 5. greenfee

  (af eng. green + fee betaling, gebyr), gebyr for benyttelse af en golfbane. ... Læs mere

  Tags:

 6. Predation og parasitisme på dyr

  Man kalder det predation, når et rovdyr lever af at dræbe og fortære en anden art, byttedyret. Man ser dog også udtrykket anvendt i bredere forstand, f.e... Læs mere

 7. Philip Schou

  Philip Julius Schou,  10.7.1838-19.9.1922, industridrivende. Født i Slagelse, død på Frbg., begravet sst. S. blev student 1857 fra Sorø og tog polyteknisk... Læs mere

 8. flexible response

  ...det fleksible svar, doktrin for benyttelse af atomvåben, der lægger vægten på at afpasse brugen af våbnene til den konkrete udfordring. Se atomvåbenst... Læs mere

 9. interusurium

  (af lat., af inter- + usura benyttelse, renter, af uti bruge, anvende), mellemrente; godtgørelse af en del af renten, når en sum betales, før den kunne kræ... Læs mere

 10. postlovgivning

  love, der vedrører postforsendelser; for postvæsenet i Danmark er det Lov om Post Danmark samt Lov om postvirksomhed fra 1995. Lov om Post Danmark indeholder... Læs mere

 11. brevstemme

  stemme, der er afgivet før valgdagen efter en særlig procedure og ved benyttelse af en særlig stemmeseddel. Ved at afgive brevstemme kan en vælger deltage ... Læs mere

 12. nypræg

  præg af medaljer og mønter med benyttelse af ældre stempler, især foretaget af hensyn til samlere. I Danmark er nypræg indtil 1971 af og til foretaget på... Læs mere

  Tags:

 13. nødmønt

  mønt, som præges under ekstraordinære forhold, fx krig, og derfor kan være primitivt udført eller præget med benyttelse af forhåndenværende materialer.... Læs mere

 14. Eyrénée Philalèthe

  ... alkymist, som skal have været i stand til at omdanne uædelt metal til guld under benyttelse af destillation, sublimation, kalcinering, opløsning, udfæl... Læs mere

 15. merchandising

  benyttelse af egentlig urelaterede varer i markedsføringen af (som oftest) et medieprodukt, som oftest en film eller et tv-program; i lanceringen af popul... Læs mere

 16. illoyal konkurrence

  erhvervsmæssig adfærd, der skader konkurrenterne ved anvendelse af forretningsmetoder, som strider mod god markedsføringsskik, navnlig anvendelse af urigtig... Læs mere

 17. posthemmelighed

  bestemmelser i kapitel 5 i Lov om postvirksomhed, hvorefter den, der virker i en postvirksomhed, ikke må give uvedkommende nogen underretning om andres benytt... Læs mere

 18. Löddeköpinge

  handelsplads fra ca. 800-1100 ved Lödde Å og landsbyen af samme navn i Skåne ca. 10 km nordvest for Lund og 3,5 km fra Øresundskysten. Den centrale del... Læs mere

 19. lands- og landsdelssygehuse

  udspecialiserede sygehuse, der varetager behandlingsopgaver, der ikke kan foregå på alle sygehuse, enten fordi behandlingen kræver særligt udstyr og pers... Læs mere

 20. kanal (Folkeret)

  Kanaler udgør en del af territoriet i de stater, som de gennemskærer, og i princippet er de underlagt samme folkeretlige regler som floder, se internationale... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki