Du søgte efter Bestemmelser

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. kystsikring - bestemmelser og fremgangsmåde

  Ifølge Lov om kystbeskyttelse bestemmer amtsrådet (fra 2007 kommunalbestyrelsen), om egentlige kystbeskyttelsesforanstaltninger skal udføres. Enhver kan f... Læs mere

 2. begravelse (Bestemmelser i Danmark)

  Ifølge gældende lovbestemmelser skal lig enten begraves eller brændes. Såvel jordfæstelse som ligbrænding skal normalt ske senest otte dage efter dødsfa... Læs mere

 3. Erik Kampmann

  Erik Pontoppidan Kampmann,  28.3.1880-15.3.1942, fængselsdirektør. Født i Randers, død i Kbh. (Cit.), begravet på Frbg. (Solbjerg). K. blev student 1899 ... Læs mere

 4. L. Budde

  Carl Christian Leopold Gether Budde,  15.4.1836-24.8.1902, forstander, forfatter. Født i Holbæk, død på Himmelbjerggården, begravet i GI. Ry. B. tilbragt... Læs mere

 5. proposition - idrætskonkurrence

  nærmere bestemmelser og betingelser for en idrætskonkurrence. ... Læs mere

  Tags:

 6. kriminel

  (fr. criminel), vedr. forbrydelser; forbryderisk; underkastet straffelovens bestemmelser. ... Læs mere

  Tags:

 7. vedtægt

  bestemmelser, der er fastsat af en administrativ myndighed, fx en politivedtægt. ... Læs mere

 8. C. Goos

  August Hermann Ferdinand Carl Goos,  3.1.1835-20.12.1917, jurist, politiker. Født i Rønne, død i K. G. blev student 1851 (Borgerdydskolen på Christianshav... Læs mere

 9. Riksakten af 1815

  aktstykke, der fastsatte de nærmere forfatningsmæssige bestemmelser vedrørende unionen af 1814 mellem Norge og Sverige. Se Norge (historie). ... Læs mere

 10. grundlov

  lov, der indeholder de grundlæggende bestemmelser for en stats organisation og styre; se forfatning og ... ... Læs mere

 11. kodicil

  (af lat. codicillus 'brev', dim. af codex), tillæg til et testamente og undergivet samme regler som testamenter. I tvivlstilfælde ændrer en kodicil et tidli... Læs mere

 12. Eidsivatingsloven

  norsk lov, hvis ældste dele formentlig blev nedskrevet i 1100-t. og gjaldt før Magnus Lagabøters Landslov i Eidsivatings lagdømme, et retsområde i det s... Læs mere

 13. ordensforseelser

  fællesbetegnelse for bestemmelser i Straffeloven om forskellige former for forstyrrelse af den offentlige orden og fred. Under særlige omstændigheder kan fx... Læs mere

 14. uniformitetsakter

  bestemmelser, hvorved det engelske parlament påbød kirkelig ensartethed i form af en anglikansk kirkelære og liturgi, især mht. autoriserede bønnebøger m... Læs mere

 15. edikt

  i oldtidens Rom en række bestemmelser, der var truffet af romerske embedsmænd med virkning for deres egen embedsperiode. Særlig vigtigt var prætors edikt... Læs mere

 16. disponere

  (af lat. disponere, dis- + ponere anbringe, placere), 1 anordne; træffe bestemmelser. 2 have rådighed (over); anbringe sine penge og værd... ... Læs mere

  Tags:

 17. Frostating

  et af Norges fire lagting i middelalderen. Frostating var en slags landsting for det nordlige Norge; det omfattede i begyndelsen området om Frosta NØ for Tro... Læs mere

 18. almenfarlige forbrydelser

  strafbare forhold, der kan ramme personer eller formueværdier i videre eller uberegneligt omfang. Straffelovens kapitel 20 omfatter bl.a. brandstiftelse, forv... Læs mere

 19. Fyns Vedtægt

  middelalderlig vedtægt for Fyn, hvoraf den ældste kendte redaktion er fra 1473. Vedtægten, der blev besluttet af de privilegerede stænder i deres egenska... Læs mere

 20. Theodore William Richards

  31.1.1868-2.4.1928, amerikansk kemiker, som i 1914 modtog nobelprisen for sine nøjagtige bestemmelser af atommasser. Han var professor i fysisk kemi ved Harva... Læs mere

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki