Du søgte efter Bogense

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Bogense

  by på Nordfyn; 3721 indb. (2014). Med nyere parcelhuskvarterer udfylder byen hele arealet mellem den gamle by og Fredskov. Torvet er omkranset af store lin... Læs mere

 2. Sankt Nicolaj Kirke (Bogense)

  Sankt Nicolaj Kirke i Bogense, Fyens Stift, bygget i 1406. Denne artikel er kun påbegyndt. Gør Den Store Danske større ved at bidrage med din viden. Ki... Læs mere

 3. V.E. Parving

  Valter Ejgil Parving,  16.3.1913-27.7.1981, tolddirektør. Født i Vejlby ved Middelfart, død i Ordrup, begravet Ordrup kgd. P. tog realeksamen i Fredericia ... Læs mere

 4. Enggård

  ældre navn på hovedgården Gyldensteen ved Bogense. ... ... Læs mere

 5. Lillestrand

  inddæmmet og tørlagt vig vest for Bogense; 2 km2. Det langstrakte, åbne areal, der ligger indtil 1/2 m under havniveau, skyder sig ind i byens vestlige de... Læs mere

 6. Sandagergård

  hovedgård 5 km øst for Bogense. Gården er nævnt 1385, ejedes af bl.a. slægten Quitzow 1480-1685, indgik i grevskabet Gyldensteen 1834-1922 og er nu en ... Læs mere

 7. Ejlinge

  ø 8 km nordøst for Bogense; 16 ha, ingen indb. (2014). Ejlinge når kun 3 m.o.h. Den vestlige del består af moræneaflejringer og blev dyrket indtil 1994.... Læs mere

 8. Gorm Rasmussen

  i USA kaldet George,  13.2.1872-22.8.1936, købmand. Født i Bogense, død på Sølyst, Klampenborg, begravet i Chicago (Rosehill kgd.). Efter endt skolegang ... Læs mere

 9. Brenderup

  sammenvokset landsby og stationsby på Fyn 11 km sydvest for ... ... Læs mere

 10. Margård

  hovedgård (sædegård) midt mellem Odense og Bogense. Gården nævnes i 1300-t.s begyndelse og tilhørte i flere senere perioder slægten ... ... Læs mere

 11. Båring Vig

  vig, der skærer sig som en 10 km bred bugt ind i Fyns nordvestkyst mellem ... ... Læs mere

 12. C. Pagh

  Christian Lehmann Pagh,  17.1.1841-8.4.1912, politiker. Født i Fredericia, død i Bogense, begravet sst. P. uddannedes som typograf i Fredericia Avis' trykke... Læs mere

 13. Juelsminde

  by på Jyllands østkyst mellem Horsens Fjord og Vejle Fjord; 3907 indb. (2014). Byen var endestation på jernbanen Horsens-Juelsminde fra 1884 til 1957. Den... Læs mere

 14. Jørgen Qvitzow

  Jørgen Henningsen Qvitzow, til Sandager,  senest 1480-4.7.1544, rigskansler. Begravet i Nørre Sandager k. Q. havde sit hjem på Sandagergård (ved Bogense) ... Læs mere

 15. Th. Trautner

  Theodor Martinus Trautner,  27.7.1838-17.3.1903, læge. Født i Sorø, død i Odense, begravet sst. T. blev student 1858 fra Sorø akademis skole og 1865 medi... Læs mere

 16. Søndersø Kirke

  kirke i landsbyen Søndersø mellem Odense og Bogense med romansk kor og skib af granitkvadre, i gotisk tid udvidet og udbygget med bæltemuring i kvadre og ... Læs mere

 17. Rugård

  hovedgård 14 km syd for Bogense. Den er nævnt som krongods 1398, 1665 afhændet til Fyns første amtmand, Jørgen Grubbe Kaas (1643-1711); atter i kronens... Læs mere

 18. Fyn Rundt

  Danmarks ældste havkapsejlads. Den 137 sømil lange kapsejlads, som starter og slutter ved naturhavnen Korshavn på vestsiden af Hindsholms nordspids, arrange... Læs mere

 19. Harritslevgård

  (1231 Haræslef, måske af *harghwer 'hedensk præst' og -lev 'arvegods, ejendom'), hovedgård på Fyn umiddelbart syd for Bogense. Den nævnes 1231 som krongo... Læs mere

 20. C.E. Christiansen

  Carl Emil Christiansen,  26.3.1879-9.3.1952, borgmester. Født i Bellinge, død i Maribo, begravet sst. C.s forældre der var levende optaget af den begyndend... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki