Du søgte efter Bohuslen

Viser 1-20 af 22

Forrige 1 2 Næste
 1. Christian Jacobsen Drakenberg

  død 9.10.1772, sømand. Ifølge den halvt legendariske overlevering for Christian Jacobsen Drakenberg fra sit 13. år til søs, snart i koffardifart under... Læs mere

 2. Georg C. Niebuhr

  Georg Carstensen Niebuhr (Nybuhr),  1654-16.5.1713, søofficer. Født i Fredrikstad i Norge, død i Kristiansand, begravet sst. N. sejlede fra sin ungdom til ... Læs mere

 3. Mikkel Zelle

  Mikkel Skriver, d. 25.7.1565, borgmester. Død i Kbh. Z., hyppigst kaldet Mikkel Skriver, var antagelig fra byen Celle; i hvert fald tyder sproget i hans dans... Læs mere

 4. Hans v. Løwenhielm

  f. Hans Schrøder,  28.1.1627-2.3.1699, officer. Født i Løjt i Angel, død på Vejrupgård, begravet i Marslev k. Efter en årrække i fransk krigstjeneste ... Læs mere

 5. Villars Lunn

  Villars Knudsen Lunn,  11.10.1845-26.12.1921, ingeniør, landmand, politiker. Født på Dorthealyst ved Holbæk, død på Frbg., begravet sst. L. blev student... Læs mere

 6. Mogens Krag

  Magnus Krag, til Kås,  24.12.1625-8.8.1676, officer. Født i Viborg, død i Kristiansand. K. var fra 1643 på udenlandsrejse. 1650 blev han hofjunker, n.å. ... Læs mere

 7. Bildt

  gammel nørrejysk adelsslægt. I 1500-t. bosatte slægten sig i Bohuslen i Norge, men da dette område i 1658 blev afstået til Sverige, indtrådte slæg... ... Læs mere

  Tags:

 8. Indelningsverket

  tidligere svensk system til betaling af statstjenere, især militære. Indelningsverket omfattede i snæver forstand kun officerer og underofficerer. De fik tj... Læs mere

 9. Kampen om Norge

  Karl 12. opslog sit hovedkvarter i Skåne, og i det udpinte Sverige rejste han endnu en hær. Hans plan var at angribe Sjælland over Øresunds is i vinteren... Læs mere

 10. Danerne og deres „mark”

  På lignende måde kan man forestille sig at også Fyn har været underlagt samme hersker, eller i hvert fald at øens egne magthavere har anerkendt naboens ... Læs mere

 11. Karl Gustav-krigene

  to krige mellem Danmark og Sverige 1657-58 og 1658-60, opkaldt efter den svenske konge ... ... Læs mere

 12. Læsø Kommune - historie

  Læsø Kommune blev oprettet i 1842 af de tre sogne Byrum, Vesterø og Hals. Øen blev først bebygget i middela... ... Læs mere

 13. Købmænd og håndværkere

  Hedebys eksistensberettigelse og livsnerve var handelen. Byen var også et vigtigt håndværkscentrum, men kun fordi håndværkerne kunne regne med at sælge... Læs mere

 14. Norge og neutraliteten

  I 1700-tallets danske udenrigspolitik fik året 1773 skelsættende betydning. Det var året, hvor den danske enevælde opnåede en løsning på det gottorpsk... Læs mere

 15. Kongens uskiftede bo

  Endnu i 1630'rne kunne Marselis & Berns trygt regne med, at de fik betaling for deres leverancer. Men med den økonomiske nedtur, der snart ramte den dan... Læs mere

 16. Den onde nabo

  Over for kongemagernes højadelige kreds havde kongen med sin håndfæstning afgivet det edsvorne løfte, at han ingen krig „ville begynde eller påslå, u... Læs mere

 17. Da „Danmark” og Norge blev vundet

  På Haralds store runesten i Jelling roser han sig af at han vandt sig hele Danmark. Det er blevet tolket som en hentydning til generobringen af Sønderjylla... Læs mere

 18. Fred og sikkerhed

  På Frederiksborg Slot undertegnede Frederik 4. den 3. juli 1720 den fredstraktat, der formelt satte punktum for Den store nordiske Krig. Kongen havde netop ... Læs mere

 19. Revanche

  Magnus Dureels betragtninger over, hvad der talte imod en krig, var lige så klartskuende som hans overvejelser over, hvad der talte for en krig. Men da stæ... Læs mere

 20. Margretes riger og folk

  De tre nordiske riger lignede ikke hinanden i middelalderen, så lidt som de gør det i dag. Det lave og frodige Danmark, med Skåne, Halland og Blekinge, by... Læs mere

Viser 1-20 af 22

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki