Du søgte efter C. G. Andræ

Viser 1-20 af 36

Forrige 1 2 Næste
 1. C.G. Andræ

  Carl Christopher Georg Andræ, 14.10.1812-2.2.1893, politiker, matematiker. C.G. Andræ tilbragte sine første barndomsår på Møn og kom derefter med moder... Læs mere

 2. C.G. Andræ

  Carl Christopher Georg Andræ, 14.10.1812-2.2.1893, dansk politiker og matematiker. I 1825 blev C.G. Andræ optaget på Landkadetakademiet ... ... Læs mere

 3. Abraham Wessely

   6.11.1800-5.5.1875, politiker, dispachør. Født i Kbh. (Mos.), død sst., begravet sst. (Holmens). Døbt 1831. W. gik i Metropolitanskolen 1810-17, blev stu... Læs mere

 4. Georg Zachariae

  Georg(es) Karl Christian Zachariae,  5.11.1835-15.5.1907, officer, geodæt. Født i Kbh. (Petri), død i Klampenborg, urne på Garn. kgd. Z. blev kadet 1849. ... Læs mere

 5. C. J. Flensborg

  Carl Julius Flensborg,  2.7.1804-23.7.1852, officer, krigsminister. Født i Kbh. (Holmens), død sst., begravet sst. (Garn.). F. var fra 1817 kadet i artiller... Læs mere

 6. Alex. Thorsøe

  Georg Alexander Thorsøe,  17.3.1840-10.11.1920, historiker, historisk forfatter. Født på Vargårds-lund ved Hejls, død i Kbh., urne på Bispebjerg kgd. Da... Læs mere

 7. Hans Hedemann

  Hans Christoph Georg Frederik Hedemann,  7.7.1792-31.5.1859, officer. Født i Flensborg, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (Garn.). H. blev kadet 1803, fik 1... Læs mere

 8. Niels F. Ravn

  Niels Frederik Ravn,  18.6.1826-12.6.1910, søofficer, minister. Født i Kbh. (Garn.), død sst., begravet sst. (Holmens). R. blev kadet 1838, sekondløjtna... Læs mere

 9. I. J. Unsgaard

  Iver Johan Unsgaard,  4.9.1798-16.9.1872, minister, stiftamtmand. Født i Kbh. (Frue), død i Thisted, begravet i Kbh. (Ass.). U. blev student fra Metropolita... Læs mere

 10. Politiske hovedlinier 1850-56

  Det, der danner hovedsporet i dansk politik i de 16 år mellem de to slesvigske krige er, at de nationalliberale, som havde lagt navn og ansvar til både den... Læs mere

 11. C.E. Reich

  Christian Emilius Reich,  18.4.1822-14.7.1865, officer, krigsminister. Født i Kbh. (Trin.), død sst. (Helligg.), begravet sst. (Ass.). R. tog afgangseksamen... Læs mere

 12. Joseph Abrahamson

  Joseph Nicolai Benjamin Abrahamson,  6.12.1789-6.1.1847, officer. Født i Kbh. (Garn.), død i Odense, begravet sst. A. blev artillerikadet 1801 og officer so... Læs mere

 13. Bondevenner, forener Eder!

  Selv om årene mellem 1866 og 1870 blev forholdsvis rolige i Rigsdagen, hvor der gennemførtes vigtig lovgivning på mange områder, mærkedes en stigende so... Læs mere

 14. W. Oxholm

  Waldemar Tully Oxholm,  11.11.1805-3.8.1876, diplomat, overhofmarskal. Født i Kbh. (Garn.), død på Smidstrup, begravet i Kbh. (Garn.). O. blev student 1820... Læs mere

 15. Hans Egede Schack

   2.2.1820-20.7.1859, forfatter, politiker. Hans Egede Schack voksede op som den yngste af seks søskende, først i præstegården i Sengeløse, derpå, efte... Læs mere

 16. L.N. Scheele

  Ludvig Nicolaus Scheele, ved dåben Ludvig Nicolaus Scheel,  14.10.1796-1.1.1874, minister for Slesvig-Holsten. Født i Itzehoe, død i Kbh. (Holmens), begrav... Læs mere

 17. Christian 9.

   8.4.1818-29.1.1906, konge. Christian 9. var fra sin fødsel nært knyttet til Danmark og det danske kongehus. Hans mor var søster til Frederik VI's dronni... Læs mere

 18. Wilhelm Sponneck, f. 1815

  Wilhelm Carl Eppingen Sponneck,  16.2.1815-29.2.1888, rigsgreve. Født i Ringkøbing, død i Hellerup, begravet i Gentofte. S. blev student 1832 fra Sorø og ... Læs mere

 19. C.C. Hall

  Carl Christian Hall,  25.2.1812-14.8.1888, politiker, premierminister. Født i Kbh. (Frels.), død på Frbg., begravet i Herlufsholm. H. var søn af en jæv... Læs mere

 20. C. E. Fenger

  Carl Emil Fenger,  9.2.1814-21.9.1884, læge, politiker. Født i Kbh. (Frels.), død sst. (Johs.), begravet sst. (Ass.). Allerede i Borgerdydskolen på Christ... Læs mere

Viser 1-20 af 36

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki