Du søgte efter C. N. David

Viser 1-20 af 38

Forrige 1 2 Næste
 1. C.N. David

  Christian Nathan David, 16.1.1793-18.6.1874, dansk politiker og nationaløkonom. Den jødiskfødte C.N. David studerede liberalistisk økonomi og politik i u... Læs mere

 2. C.N. David

  hed oprindelig David Nathan D. og kaldte sig Nathandavid eller Nathan-David; døbt 1.9.1830 i Slagslunde som Christian Georg Nathan David,  16.1.1793-18.6.187... Læs mere

 3. Poul Sporon

  Poul Egede Sporon,  30.8.1795-29.11.1854, højesteretsadvokat. Født i Virum, død i Kbh. (Holmens), begravet sst. (Holmens). S. blev student fra det Schouboe... Læs mere

 4. Johannes Christian Lange

   10.4.1785-21.10.1850, forfatter. Født i Kbh. (Frue), død sst. (Trin.), begravet sst. (Ass.). L., der var autodidakt, udøvede under fattige og vanskelige k... Læs mere

 5. „Vi alene vide”

  Kancelliet havde nægtet C. N. David retten til at bringe anonyme artikler i Fædrelandet, men han gjorde det ikke desto mindre. I december 1834 pålagde kon... Læs mere

 6. Johannes Hage

  Johannes Dam Hage,  3.4.1800-15.9.1837, journalist. Født i Stege, død i Ordrup, begravet i Roskilde (Gråbrødre kgd.). H. besøgte først Nykøbing latinsk... Læs mere

 7. De første stænderforsamlinger

  Bonden på Holevadgården var fæster under præstekaldet, og gården var ifølge den endnu gældende 1688-matrikel skyldsat til lidt over ni tdr. hartkorn. ... Læs mere

 8. Harald Jørgensen

  Alfred Harald Jørgensen,  3.1.1907-27.1.2009, historiker, landsarkivar. Harald Jørgensen blev student 1925 (Viborg) og 1930 cand.mag. i historie og dansk.... Læs mere

 9. Bianco Luno

  Christian Peter Bianco Luno,  24.6.1795-14.8.1852, bogtrykker. Født i Randers, død i Kbh. (Helligg.), begravet sst. (Ass.). Straks efter sin konfirmation bl... Læs mere

 10. Den politiske debats vilkår

  I København blev man underrettet om forhandlingernes gang i Roskilde, når de deputerede lørdag-søndag kom til hovedstaden. Forhandlingerne var lukkede og... Læs mere

 11. E. Heltzen

  Eugenius Sophus Ernst Heltzen,  2.12.1818-7.11.1898, minister, amtmand. Født i Kbh. (Garn.), død i Odense, begravet sst. H. blev student 1835 fra Borgerdyds... Læs mere

 12. F.A. Holstein

  Frederik (Friedrich) Adolph Holstein,  18.10.1784-21.5.1836, lensgreve, godsejer, politiker. Født på Waterneverstorf, død på Holsteinborg, begravet sst. H... Læs mere

 13. Tage Algreen-Ussing

   11.10.1797-25.6.1872, politiker, jurist. Født i Lille Lyngby ved Arresø, død i Ny Tårbæk, begravet i Kbh. (Holmens). A.-U.s fader havde sat en rekord bl... Læs mere

 14. M.L. Nathanson

  Mendel Levin Nathanson,  20.11.1780-6.10.1868, købmand, nationaløkonomisk forfatter, redaktør. Født i Altona, død i Kbh. (Mos.), begravet sst. (Mos. kgd.... Læs mere

 15. F. Treschow

  Willum Frederik Treschow,  15.9.1786-2.4.1869, jurist, politiker. Født i Kbh. (Garn.), død sst. (Helligg.), begravet sst. (Ass.). T. dimitteredes fra Roskil... Læs mere

 16. A.P. Liunge

  Andreas Peter Liunge (Ljunge),  6.4.1798-31.3.1879, forfatter, redaktør. Født i Kbh. (Nie), død på Frbg. (Holmens), begravet i Kbh. (Holmens). L. gik i Ef... Læs mere

 17. De liberale i 1830rne

  Kort efter åbningen af stænderforsamlingen i Roskilde i efteråret 1835 beskrev den unge embedsmand, auditør Otto Müller, den politiske stilling i forsam... Læs mere

 18. Realisme og radikalisme

  Det nationalliberale borgerskab havde al mulig grund til at føle jorden skride under sig i de første år af halvfjerdserne. Først forenede bondestanden si... Læs mere

 19. Christian 9.

   8.4.1818-29.1.1906, konge. Christian 9. var fra sin fødsel nært knyttet til Danmark og det danske kongehus. Hans mor var søster til Frederik VI's dronni... Læs mere

 20. Peter v. Scholten

  Peter Carl Frederik v. Scholten,  17.5.1784-26.1.1854, generalguvernør. Efter en uddannelse på Landkadetakademiet blev v.Scholten ansat ved den vestindisk... Læs mere

Viser 1-20 af 38

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki