Du søgte efter CO2

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. CO2-afgift

  CO2-afgift, kuldioxidafgift af visse energiprodukter, der betales til statskassen, se CO2-afgiften. Se også ... ... Læs mere

 2. CO2-anlæg

  ...CO2-anlæg, anlæg til øgning af luftens CO2-indhold i væksthuse. Atmosfærisk luft indeholder ca. 335 ppm CO2 (dvs. 335 ml/m3). Denne CO2 optages af ... Læs mere

 3. CO2-svejsning

  ...CO2-svejsning, MAG-svejsning, samleproces, som ofte benyttes til tynde plader i stål. CO2-svejsning er elektrisk lysbuesvejsning med kuldioxid (CO2) som en... Læs mere

 4. CO2-monitorering

  ... Læs mere

 5. CO2-afgiften

  CO2-afgiften, afgift indført i Danmark i 1993 med lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, bl.a. elektricitet, naturgas og dieselolie. Afgiften er r... Læs mere

 6. CO2-kvote

  ...CO2-kvote, ret til udledning af en ton CO2. Lov om CO2-kvoter fra 2004 gennemfører et EF-direktiv og har til formål at begrænse CO2-udledningen. Danma... Læs mere

 7. CO2-laser

  ...CO2-laser, kuldioxidlaser, gaslaser, hvor laserlyset dannes i kuldioxid (CO2). Lasertypen afgiver infrarødt lys med bølgelængden 10,6 μm og findes i ... Læs mere

 8. CO2

  CO2, se kuldioxid. ... Læs mere

  Tags:

 9. CO2-neutral

  det princip, at en proces ikke udsender mere CO... ... Læs mere

 10. insufflator

  (af lat.), et apparat, der udvider bughulen med CO2, som pustes ind og giver plads til operation. ... Læs mere

  Tags:

 11. hævning

  den del af brødfremstillingsprocessen, under hvilken hævestoffet, fx gær eller ... ... Læs mere

 12. kultveilte

  ...carbondioxid, CO2, se carbon (forbindelser) og kuldioxid. ... Læs mere

 13. kildekalk

  porøse kalksten udfældet ved kalkholdige kildevæld. Kalken har sin oprindelse i de omliggende landskabers jordlag, hvor den er opløst af CO2-holdigt van... Læs mere

 14. termal kilde

  (1. ord afledn. af gr. therme 'varme'), varm kilde, varmt vand under tryk, som af sig selv strømmer ud på jordoverfladen. Vandets kvalitet er stærkt præget... Læs mere

 15. pentosefosfatcyklus

  stofskiftevej, der er særlig aktiv i fedtvæv og lever. I de to første trin, omdannelsen af glukose-6-fosfat til ribulose-5-fosfat og CO2, dannes NADPH, der ... Læs mere

 16. carboxylaser

  (af lat. carb(o) 'kul' og ox(y)-, kortform af gr. oxygen 'ilt' og -yl og -ase), enzymer, som katalyserer binding af kuldioxid (CO2)... ... Læs mere

 17. Nyos

  sø i Adamaouabjergene i Cameroun i Vestafrika. Søen ligger i et vulkansk aktivt område; i 1986 undslap store mængder CO2 fra søen, og 1700 mennesker omkom... Læs mere

 18. krympning

  sammenføjningsmetode til emner som koblinger, tandhjul, ringe o.l. på fx aksler uden anvendelse af noter, kiler og stopskruer. Ved krympning udnyttes emnets ... Læs mere

 19. faciliteret transport

  (1. led af lat. facilitas 'lethed', egl. 'det at gøre let'), passiv transport af molekyler, fx glycose, over en celles plasmamembran vha. transportsystemer, p... Læs mere

 20. fredskov

  skov, der beskyttes mod rydning, forhugning, kreaturgræsning m.m., og på hvis arealer der altid skal være skov. Begrebet opstod i begyndelsen af 1800-t., ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki