Du søgte efter Christian 1.

Viser 81-96 af 96

Forrige 2 3 4 5 Næste
 1. Erik Ottesen Rosenkrantz

  til Bjørnholm, 1427-7.1.1503, hofmester.  Erik Ottesen Rosenkrantz nævnes tidligst i en pavebulle 1449 og var da ridder. Faderens magtstilling banede veje... Læs mere

 2. Stockholm (Historie)

  Landhævningen efter sidste istid indbød til forsøg på at kontrollere søfarten; ca. 1010 byggedes en pælespærring i et af sejlløbene ind til Mälaren,... Læs mere

 3. Konge og aristokrati

  En af betingelserne for Christian 1.s valg til konge i 1448 var, at han under de langvarige forhandlinger med rådet, hvor Gyldenstierneslægten tilsyneladen... Læs mere

 4. Danmark - rigsvåben

  Rigsvåbenet findes i to skikkelser, det lille rigsvåben, der nu kaldes statsvåbenet, og det store rigsvåben eller kongevåbenet, der nu kaldes det konge... Læs mere

 5. Rimkrøniken

  Eftersom Saxos Gesta Danorum sluttede allerede i 1185, opstod der i århundrederne derefter behov for fortsættelser, men også for forkortelser. Meget popul... Læs mere

 6. Krisen i 1460erne

  Tilsyneladende negligerede Christian 1. sine mange og store problemer såvel i Sverige som i hertugdømmerne, samtidig med at han havde svært ved helt og fu... Læs mere

 7. Danmark og Europa

  Umiddelbart virker det, som om Danmark kun havde to presserende udenrigspolitiske problemer, dels det evindelige unionsspørgsmål, dels det altid prekære f... Læs mere

 8. kongerækken

  Danmarks regenter fra vikingekongen Angantyr til Margrethe 2. ...Danske regenter — 'kongerækken'.........før 714...Angantyr (Angandeo).........nævnt 7... Læs mere

 9. Fred og fejde

  Allerede dronning Margretes store forordning af 1396 indskærpede fredens opretholdelse, og specielt understregedes kirkefred, kvindefred, husfred, gårdfred... Læs mere

 10. mål

  bruges bl.a. om bestemmelsessted og formål og om målestok og dimension og sprog (“modersmål”); man kan være “målbevidst”, dvs. beslutsom; noget ka... Læs mere

 11. Udblik

  Endnu omkring 1400 kan historien i høj grad ligne et sæt skakbrikker med konger og dronninger, riddere og bisper, borgere og bønder, der stateligt og efte... Læs mere

 12. Den danske mønt

  1407 træffer vi den nye møntmester i Næstved, Gert Goswinsen Comhaer, der sammen med sin slægtning Goswin Comhaer i 1413 optræder som møntmester i Lund... Læs mere

 13. Skillingen ruller

  Det er næppe muligt at overvurdere kirkens betydning for det senmiddelalderlige samfund. Netop med hensyn til pengevæsenets modernisering kom pavestolen me... Læs mere

 14. Nicolai Abildgaard

  Nicolai Abraham Abildgaard, 11.9.1743-4.6.1809, dansk kunstner. Søn af arkivtegneren ... ... Læs mere

 15. Danmark - kongehuset

  Ved kongehuset forstås i videre forstand det regerende statsoverhoveds slægt, i snævrere forstand kredsen af nærtstående kongelige personer, der er und... Læs mere

 16. medalje

  i ældre tid skuemønt, støbt eller præget møntlignende genstand, der ikke kan bruges til betaling. Med forgængere i den romerske kejsertids contorniater... Læs mere

Viser 81-96 af 96

Forrige 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki