Du søgte efter Christian 3.

Viser 41-60 af 99

 1. Reformationen (Bibeloversættelser)

  Set med reformatoriske øjne står Bibelens autoritet over den kirkeligt regulerede tradition; Bibelen er sin egen fortolker. Det nødvendiggjorde oversætte... Læs mere

 2. Henrik Rantzau

  11.3.1526-31.12.1598, statholder, humanist. Som søn af ... ... Læs mere

 3. Arild Huitfeldt

  1546-1609, dansk historiker. Huitfeldt udsendte 1595-1604 sin Danmarkshistorie i ti bind, Danmarks Riges Krønike, der er skrevet på dansk og spænder fra ... Læs mere

 4. Koldinghus

  tidligere kongeligt slot i Kolding, formentlig anlagt af ... ... Læs mere

 5. tingbogen

  den del af tinglysningssystemet, hvori rettigheder over fast ejendom registreres. Indtil oprettelsen af den landsdækkende ... ... Læs mere

 6. karet

  luksuøst udformet lukket hestevogn med et eller to sæder i kabinen foruden ... ... Læs mere

 7. Wolfgang von Utenhof

  ca. 1495-1542, kansler under Frederik 1. og Christian 3. Født i Sachsen kom Utenhof til hoffet på Gottorp som tugtemes... ... Læs mere

 8. Knud Pedersen Gyldenstierne

  ca. 1480-1552, dansk rigsråd. Gyldenstierne fik efter lensmandsposter på Ålholm, Vordingborg og Kalundborg Slot plads i rigsrådet i 1529, hvor han tog d... Læs mere

 9. Hans d.y.

  1545-1622, hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg; søn af Christian 3. og ... ... Læs mere

 10. Frands Brockenhuus

  9.2.1518-14.11.1569, dansk rigsmarsk. Som ejer af godserne ... ... Læs mere

 11. Jørgen (Thygesen) Brahe

  1515-21.6.1565, dansk storgodsejer og lensmand. I sin ungdom var Jørgen Brahe på udenlandsrejse for derefter at tjene ved Christian 3.s hof. Ved arv og kø... Læs mere

 12. Oluf Nielsen Rosenkrantz

  ca. 1490-1545, dansk rigsråd. Rosenkrantz holdt som sin fætter Mogens Gøye længst muligt fast ved Christian 2.,... ... Læs mere

 13. Adolf 1.

  25.1.1526-1.10.1586, hertug af Holsten-Gottorp, søn af ... ... Læs mere

 14. Vincens Lunge

  f. før 1483-1536, dansk-norsk adelsmand. Under opgøret med Christian 2. 1523 blev Lunge af Frederik 1. sendt til Nor... ... Læs mere

 15. Danmark - kronregalier

  De danske regalier, monarkens værdighedstegn, tæller krone, scepter (herskerstav), æble (jordkloden), rigssværd og salvedåse. Ældst er Christian 3.s r... Læs mere

 16. Johan Friis

  20.2.1494-5.12.1570, dansk kansler 1536-70. Friis kom i 1521 efter studieophold i Köln og Rom hjem til en karriere i ... ... Læs mere

 17. Johannes Bugenhagen

  ...Dr. Pomeranus, 1485-1558, tysk reformator. Efter at have virket som rektor, præst og lektor ved et kloster i sin hjemstavn Pommern tilsluttede Johannes ... Læs mere

 18. Joachim Rønnow

  1500-1542, dansk biskop. Rønnow var af adelig slægt og arvede hovedgården Hvidkilde efter faderen. Oplysningerne om hans tidlige karriere er få; muligvis... Læs mere

 19. Danmark - historie (Reformation og enevælde)

  Nutidens Danmark var kun en lille del af det vidtstrakte rige, som Christian 3. i 1536 blev konge ove... ... Læs mere

 20. Jakob Bagge

  1502-1577, svensk land- og søofficer. Bagge var en af førerne for den svenske hjælp til Christian 3. under Grevens Fejde 1534-36; 1542-43 bekæmpede han bon... Læs mere

Viser 41-60 af 99

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki