Du søgte efter Danmarks Jægerforbund

Viser 1-12 af 12

 1. Danmarks Jægerforbund

  ...DJ, forbund stiftet i 1992 som en sammenslutning af Dansk Jagtforening, Landsjagtforeningen af 1923 og Dansk Strandjagtforening. Danmarks Jægerforbunds f... Læs mere

 2. Jæger (blad)

  medlemsblad for Danmarks Jægerforbund. Bladet bringer information om jægerens rolle i naturforvaltningen, jagtformer og -metoder, natur- og vi... ... Læs mere

 3. Sika

  Sikaen er indført til Danmark fra Østasien og er således ikke naturligt hjemmehørende. Arten har en meget begrænset udbredelse, idet fritlevende bestan... Læs mere

 4. Vildtforvaltningsrådet

  råd oprettet i 1979 for at rådgive ministerierne i spørgsmål vedrørende forvaltning af pattedyr og fugle, herunder ændringer i jagtlovgivningen. Rådet... Læs mere

 5. skydesport

  idræt, hvor udøverne inden for et givet tidsrum og på en bestemt afstand affyrer et fastsat antal skud med et sportsskydevåben (riffel, pistol/revolver ... Læs mere

 6. naturbeskyttelsesorganisationer

  organisationer, der varetager en gruppes interesser for naturen. I 1922 begyndte det internationale samarbejde om beskyttelse af naturen med stiftelse af den f... Læs mere

 7. Litteratur: Nedbrydning

  Andersen, C. 1997. Regnorme. – Natur og Museum, 36 (4): 1-36. Anderson, J.M. & D.E. Bignell. 1980. Bacteria in the food, gut contents and faeces of th... Læs mere

 8. Referencer

  Abildgård, F., J. Andersen & O. Barndorff-Nielsen, 1972: The hare population (Lepus europaeus Pallas) of Illumø Island, Denmark. A report on the analys... Læs mere

 9. Litteratur: Dynamik og forstyrrelser i skoven

  Aude, E., D.N. Hansen, P.F. Møller & T. Riis-Nielsen. 2002: Naturnær skovrejsning – et bæredygtigt alternativ. – Faglig rapport fra DMU, nr. 389 ... Læs mere

 10. jagt

  efterstræbelse og drab af vildtlevende dyr. Normalt dækker betegnelsen kun menneskelige aktiviteter. Det er som regel underforstået, at jagtbyttet er pat... Læs mere

 11. Dådyr

  Dådyret fandtes i Danmark før sidste istid. Efter istiden er arten ikke genindvandret naturligt, men i første omgang indført som prydvildt, sandsynligvi... Læs mere

 12. Krondyr

  Krondyret forekommer i det meste af Jylland, hvor arten har været under spredning gennem det meste af 1900-tallet. Fritstående krondyr findes endvidere i ... Læs mere

Viser 1-12 af 12

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki