Du søgte efter Det Forenede Dampskibs-Selskab

Viser 1-19 af 19

 1. Det Forenede Dampskibs-Selskab

  se DFDS. ... Læs mere

 2. Skandinavien-Amerika Linien

  firmanavn anvendt af Det Forenede Dampskibs-Selskab (DFDS) for selskabets passagerruter til Nordamerika, der i 1898 blev overtaget fra Thingvalla Linien med em... Læs mere

 3. O.B. Suhr

  Ole Berendt Suhr, 1813-1875, dansk erhvervsmand. Suhr overtog i 1856 familiefirmaet J.P. Suhr & Søn efter sin farbror ... ... Læs mere

 4. emigrantfart

  passagerfart, der hovedsagelig er baseret på udvandrere. I Danmark begyndte emigrantfarten for alvor i 1860'erne og foregik med dampskibe dels direkte fra Kø... Læs mere

 5. DFDS

  dansk rederikoncern, stiftet i 1866 på initiativ af C.F. Tietgen som Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S ved en sammenslutning af H.P. Priors og C.P.A. Koch... Læs mere

 6. J.A. Kørbing

  Johannes Alfred Kørbing,  16.11.1885-5.2.1982, rederidirektør. Født i Kbh. (Vartov), død i Kbh. (Sions), begravet Hellerup kgd. K. gennemgik ingeniørskol... Læs mere

 7. Christian Cold

  Christian Magdalus Thestrup Cold,  10.6.1863-7.12.1934, minister, søofficer. Født i Kbh. (Frbg.), død i Kbh., urne på Gentofte kgd. C. blev kadet 1879, se... Læs mere

 8. O.B. Suhr

  Ole Berendt Suhr,  3.5.1813-6.10.1875, grosserer. Født i Nyborg, død på Sølyst, begravet i Gentofte. S. blev 1832 dimitteret som student ved universitetet... Læs mere

 9. Jacob Brandt

  Jacob Ludvig Henrik Brandt,  15.10.1856-13.4.1912, rederidirektør, konsul. Født i Christianssted på St. Croix, død på kommunehospitalet i Kbh., begravet ... Læs mere

 10. A.O. Andersen

  Axel Olaf Andersen,  8.2.1875-21.9.1934, direktør, skibsreder. Født i Kbh. (Holmens), død på Rønhave, Vedbæk, begravet i Kbh. (Vestre). A. blev 1.7.1890... Læs mere

 11. Adolf Carl

  Adolf Peter Antonius Carl,  15.3.1848-31.1.1908, skibsreder. Født i Kbh. (Frels.), død sst., begravet sst. (Holmens). Slægten C. stammer fra Rømø. Farfad... Læs mere

 12. C.F. Tietgen

  Carl Frederik Tietgen, 19.3.1829-19.10.1901, dansk finans- og industrimand; formodentlig Danmarks mest initiativrige erhvervsmand gennem tiderne. Som søn a... Læs mere

 13. Dampskibsselskabet Øresund

  dansk-svensk rederi, stiftet år 1900 ved overtagelse af passagerskibsfarten på Øresund fra Det Forenede Dampskibs Selskab, DFDS. I 1965 indsatte selskabet h... Læs mere

 14. C.P.A. Koch

  Cornelius Peter August Koch,  12.9.1816-9.3.1892, rederidirektør. Født i Husum, død i Kbh., begravet sst. (Ass.). K. kom til Kbh. i sit 16. år, og efter a... Læs mere

 15. Over alle grænser

  „Kommunikation” kunne have været 1870'ernes stikord, ligesom „information” blev det et århundrede senere. Tidens største forretningsfolk investere... Læs mere

 16. L.P. Holmblad

  Lauritz Peter Holmblad,  8.7.1815-16.11.1890, fabrikant. Født i Kbh. (Trin.). Den gamle industrislægt fik i stamfaderens sønnesøns søn H. sit mest fremtr... Læs mere

 17. Bondevenner, forener Eder!

  Selv om årene mellem 1866 og 1870 blev forholdsvis rolige i Rigsdagen, hvor der gennemførtes vigtig lovgivning på mange områder, mærkedes en stigende so... Læs mere

 18. C.F. Tietgen

  Carl Frederik Tietgen, 19.3.1829-19.10.1901, bankdirektør. C.F. Tietgens far stammede fra en holstensk slægt, moderen der i sit femtenårige ægteskab fød... Læs mere

 19. Andreas du Plessis de Richelieu

   24.2.1852-25.3.1932, søofficer. Født i Løjt ved Åbenrå, død på Kokkedal, Hørsholm sg., begravet i Kbh. (Holmens k.s kapel). Familien tog 1858 til Ves... Læs mere

Viser 1-19 af 19

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki