Du søgte efter Ditlev

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Ditlev Tamm

  se Henrik Tamm. ... Læs mere

  Tags:

 2. Ditlev Wibe

  1670-1731, dansk embedsmand og statholder i Norge. Som oversekretær i Danske Kancelli fra 1699 og fra 1708 som gehejmeråd med sæde i ... ... Læs mere

 3. Ditlev Ahlefeldt

  1617-1686, embedsmand og diplomat. Ahlefeldt deltog som officer i Tre... ... Læs mere

 4. Ditlev Tamm

  f. 7.3.1946, dansk jurist, retshistoriker og forfatter, fra 1978 professor i ... ... Læs mere

 5. Ditlev Kirketerp

   8.9.1734-12.6.1792, købmand. Født i Hobro, død på Kærgård, Hunderup sg., begravet i Randers. K. var en rig købmandssøn fra Hobro og nedsatte sig som ... Læs mere

 6. Ditlev Reventlow

   4. el. 27.4.1600-13.8.1664, kansler. Født på Ziesendorf i Mecklenburg, død i Kiel, begravet i Slesvig domk. R. studerede i Greifswald 1611, i Rostock 1615... Læs mere

 7. Ditlev Reventlow

  d. 12.5.1536, biskop i Lübeck. Død i Slesvig. Til de talrige nordtyske præbender han efterhånden havde samlet sig føjede han senest 1526 provstiet for Rei... Læs mere

 8. Ditlev Reventlow

   29.10.1712-5.12.1783, overkammerherre, deputeret for finanserne. Født på Altenhof, død i Kiel, begravet i Sarau. Efter studieår i Kiel og Leipzig udnævn... Læs mere

 9. Ditlev Pogwisch

  d. 15.1..1507, biskop. P. forekommer som kannik i Slesvig kapitel 1489 da han studerede i Bologna; 1495 nævnes han tillige som magister. Da bisp Eggert Durkop... Læs mere

 10. Ditlev Holck

   21.1.1556-22.9.1633, lensmand. Født på Rønhave, død på Ravnholt, begravet i Nyborg, muligt senere flyttet til Sneslev k. H. opdroges hjemme, kom i sit f... Læs mere

 11. Ditlev Brockdorff

  d. 29.3.1538, til Vindeby, lensmand. Begravet i Sønderborg k. B. der i det mindste i Christian II's tid hørte til Slesvigs rigeste godsejere var 1519–23 am... Læs mere

 12. Ditlev Ahlefeldt

   20.2.1617-29.11.1686, officer, diplomat, forfatter. Født på Gelting i Angel, død i Hamburg. Efter at A. 1635 havde tiltrådt den vanlige 'grand tour' for ... Læs mere

 13. Ditlev Ræder

  Nicolai Ditlev Ammon Ræder,  6.7.1790-20.11.1867, borgmester. Født på gården Nes, Gryttens præstegæld i Romsdalen, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (G... Læs mere

 14. Ditlev Rantzau

   11.3.1644-8.9.1697, rigsgreve, statholder. Født i Hamburg, død sst., begravet i Itzehoe. R. rejste 1658-62 og 1663-64 i udlandet, ledsaget af sin hovmester... Læs mere

 15. Ditlev Wibe

  Ditlev Vibe,  15.11.1670-5.10.1731, oversekretær i danske kancelli, statholder i Norge. Født på Breitenburg, død i Kristiania, begravet i Kbh. (Petri k.).... Læs mere

 16. Ditlev Rumohr

  Detlef Rumohr,  1634-8.1.1678, officer. Født på Roest i Angel, død ved Warksow på Rugen, begravet i Kappel. R. færdedes tidligt på rejser i mange lande ... Læs mere

 17. Ditlev Brockdorff

  Detlev Brockdorff,  6.10.1642-14.10.1732, holsten-gottorpsk konferensråd, landråd og amtmand. Født på Wensin, død på Rohlstorf, begravet i Riseby. Skøn... Læs mere

 18. Ditlev Clüver

  Detlev Clüver,  ca. 1646-21.2.1708, matematiker, astronom. Født i Slesvig, død i Hamburg. Fra Slesvig katedralskole kom C. til Jena hvor han 1663-66 studer... Læs mere

 19. Ditlev Blunck

  Ditlev Conrad Blunck, 1798-1854, dansk maler. Holsteneren Blunck gik på ... ... Læs mere

 20. Conrad Ditlev Reventlow

  se Christian Ditlev Reventlow (1671–1738). ... Læs mere

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki