Du søgte efter Ditmarskerkrigen

Viser 1-14 af 14

 1. Jens Kaas

   1516-14.12.1578, officer, lensmand. Begravet i Viborg, mulig senere flyttet til Norup k. K. var ligesom broderen Bjørn i sin ungdom i fremmed krigstjeneste.... Læs mere

 2. Oluf Stigsen Krognos

  d. ca. 1505, rigsråd. K. forekommer fra 1469, var 1483 ridder og 1492 rigsråd. Han nævnes 1486–1501 som lensmand på Varberg og var 1505 høvedsmand på L... Læs mere

 3. Christoffer Rustung

  Christoffer Throndsen Rustung, d. ca. 1565, søkriger. R. var nært knyttet – vistnok også ved slægtskab – til ærkebiskop Olav Engelbrektsen, den sidste... Læs mere

 4. Jens Truidsen Ulfstand

  d. 29.7.1566, lensmand. Død under Gotland, begravet i Vor Frue k. i Visby. U. og hans ældre bror Gregers var 1534 blandt de adelige skolebørn som borgerne i... Læs mere

 5. Breide Rantzau

   1502-13.10.1562, statholder i hertugdømmerne. Begravet i Eggebæk k. R. tilhørte en gren af slægten Rantzau (Neuhaus) der i Christian IIIs tid spillede en... Læs mere

 6. Oluf Mouritsen Krognos

   13.3.1535-25.6.1573, rigsråd. Født på Bollerup i Skåne, død på Clausholm, begravet i Ringsted k. K. var søn af en af sin tids rigeste herremænd. Efte... Læs mere

 7. Erik Rud

   19.2.1519-.juni 1577, rigsråd. Død på Fuglsang, begravet i Vester Hæsinge k. Den ældste oplysning man har om R. er betegnende nok at han dræbte en ande... Læs mere

 8. Holger Rosenkrantz

  Holger Ottesen Rosenkrantz,  1517-4.3.1575, rigsråd. Født vistnok på Torning, død på Bygholm, begravet i Uth k. Efter forældrenes bratte død blev R. op... Læs mere

 9. Frands Brockenhuus

  til Egeskov og Bramstrup,  9.2.1518-14.11.1569, rigsmarsk. Død i Hamlstad, begravet i Kværndrup k. Som toogtyveårig blev B. sammen med broderen Peder anven... Læs mere

 10. Otte Krumpen

   1480-29.6.1569, rigsmarsk. Begravet i Mariager k. Der vides intet om K.s ungdom; men det ligger nær at antage han har været knyttet til tronfølgeren Chris... Læs mere

 11. Henrik Rantzau

   11.3.1526-31.12.1598, statholder i hertugdømmerne. Født på Steinburg i Holsten, død på Breitenburg, begravet i Itzehoe (St. Laurentius k.). Efter underv... Læs mere

 12. Den danske mønt

  1407 træffer vi den nye møntmester i Næstved, Gert Goswinsen Comhaer, der sammen med sin slægtning Goswin Comhaer i 1413 optræder som møntmester i Lund... Læs mere

 13. Johan Rantzau

   12.11.1492-12.12.1565, rigsråd, feltherre. Født på Steinburg, død på Breitenburg, begravet i Laurentius k. i Itzehoe. R. var utvivlsomt den yngste af He... Læs mere

 14. C. Molbech

  Christian Molbech, 8.10.1783-23.6.1857, historiker, filolog. I sit 7. år blev C. Molbech indskrevet som søkadet og undervistes af faderen i matematik, astr... Læs mere

Viser 1-14 af 14

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki