Du søgte efter Domssamlingerne

Viser 1-11 af 11

 1. R.S. Gram

  Richard Severin Gram,  9.8.1857-25.2.1936, dommer. Født i Ordrup (Frue), død i Hellerup, urne på Ass. kgd. G. blev student 1875 fra Metropolitanskolen og c... Læs mere

 2. C.D. Rump

  Carl David Godtfred Rump,  9.12.1871-30.5.1940, højesteretsdommer. Født i Kbh. (Helligg.), død i Gentofte, begravet sst. R. blev student 1889 fra Metropoli... Læs mere

 3. C. Rothe

  Peter Conrad Rothe,  17.6..1811-13.12.1902, præst. Født i Helsinge, død i Kbh., begravet sst. (Vestre). R. blev student (Metropolitanskolen) 1828 og cand.t... Læs mere

 4. dom - domssamlinger

  Når en domstol har afgjort et retligt problem på en bestemt måde, vil den oftest afgøre problemet på samme måde i en senere sag. Afgørelsen vil være ... Læs mere

 5. J.N. Madvig

  Johan Nicolai Madvig, 7.8.1804-12.12.1886, filolog, politiker. J.N. Madvig fik som faderens medhjælper ved protokol-førsel fra 11-års alderen kendskab til... Læs mere

 6. Ugeskrift for Retsvæsen

  U eller UfR, tidsskrift, hvori der siden 1867 er offentliggjort domme og i perioder tillige andre afgørelser. Siden 1906 har ugeskriftet foruden domssamling... Læs mere

 7. Kongens Retterting

  Rettertinget, kongen og Rigsrådet i deres funktion som landets øverste ... ... Læs mere

 8. dom

  afgørelsesform ved de danske domstole. Domme anvendes sædvanligvis, når der træffes en afgørelse, som afslutter en retssags behandling ved den pågælde... Læs mere

 9. Mogens Hvidt

   7.11.1911-5.1.1997, højesteretspræsident. Født i Kbh. (Frihavns). H.s fædrene slægt var navnlig præget af jurister, den mødrene af læger. H. voksede ... Læs mere

 10. Knud Christensen

  Knud Emil Christensen, d. 13.7.1895, jurist, branddirektør. Død i Kbh. C. tog realeksamen og ansattes på kontoret i Nordisk Livsforsikrings Aktieselskab af ... Læs mere

 11. Litteraturvejledning

  Også for dette binds vedkommende giver Gyldendals Danmarks Historie (perioden 1340-1523 ved Kai Hørby, 1980) god besked, og de gennemkommenterede litteratura... Læs mere

Viser 1-11 af 11

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki