Du søgte efter Drogden

Viser 1-14 af 14

 1. Drogden

  nord-syd-gående rende i den højtliggende kalkryg mellem Amager og Saltholm; den danner et hydrografisk skel mellem Østersøen og Kattegat. Drogden stræk... Læs mere

 2. Hollænderdybet

  løb i Øresund nordøst for Amager mellem Saltholm Flak og Middelgrunden. Dybet udgør ... ... Læs mere

 3. Flinterenden

  farvand mellem Saltholm og Skåne, naturlig sejlrende. Farvandet, med dybder på 5-7 m, fører over den tærskel af kalksten der skiller Øresu... ... Læs mere

 4. Kongedybet

  1 km bredt og op til 16 m dybt farvand i Øresund, der fra fortet Trekroner fører sydpå langs ... ... Læs mere

 5. Fronter og indstrømningshændelser

  Overfladevandet i Kattegat er brakt, og når det møder Skagerraks saltere overfladevand, dannes der en mere eller mindre lodretstående skilleflade mellem de ... Læs mere

 6. Salinitet og vandstrømning i de indre danske farvande

  Tilførslen af ferskvand til Østersøområdet er årsagen til, at vandets salinitet gradvist aftager fra Bornholm op mod Botniske Bugt og tilsvarende mod ø... Læs mere

 7. De indre danske farvande

  Kattegat, hvis nordgrænse følger en linje fra Skagen til lidt nord for Göteborg, er den nordligste del af de indre danske farvande. I området ud for Skag... Læs mere

 8. J.P. Larssen

  ... Læs mere

 9. Øresund

  118 km langt farvand, der forbinder Østersøen med ... ... Læs mere

 10. J. Saabye

  Johannes Saabye,  6.5.1860-4.1.1946, ingeniør, entreprenør. Født i Rom, død i Kbh. (Rosenvængets sg.), begravet sst. (Garn.). S. blev stu dent 1878 fra H... Læs mere

 11. Dragør Kommune

  kommune under Region Hovedstaden. Dragør er uberørt af strukturreformens kommunesammenlægninger i 2007. Byrådet i Dragør Kommune består af 15 me... ... Læs mere

 12. Østersøen

  ...Baltiske Hav, lat. Codan, nordeuropæisk middelhav mellem Den Skandinaviske Halvø og det europæiske kontinent. Foruden den egentlige Østersø, der omf... Læs mere

 13. Øresundsforbindelsen

  fast forbindelse over Øresund mellem Amager og Skåne; indviet 1.7.2000. Forbindelsen omfatter en kunstig halvø ud for ... ... Læs mere

 14. Danmark - indre farvande

  De indre danske farvande (Skagerrak, Kattegat og ... ... Læs mere

Viser 1-14 af 14

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki