Du søgte efter Dyd

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. dyd

  den traditionelle oversættelse af græsk arete i den særlige betydning af moralsk 'dygtighed', som begrebet fik i græsk etik fra og med ... ... Læs mere

 2. Dyd og verdslig evighed - mindedigtet

  Den historiske realitet bag digtets symbolske forening af stænderne var, at det nye styre åbnede adgang for alle til som embedsmænd at deltage i statens sty... Læs mere

 3. Claus Rasch

   22.8.1639-8.1.1705, politimester. Født på Vesterholm, Quern sg. i Angel, død på Raschenberg, begravet i Nyborg. Da den danske hær 1657 trak sig tilbage ... Læs mere

 4. vertu

  (fr., af lat. virtus dyd, egl. mandighed (af vir mand)), dyd; sjælsstyrke. ... Læs mere

  Tags:

 5. arete

  græsk filosofisk begreb, der rummer betydningerne dyd, dygtighed og duelighed; oversættes almindeligvis med godhed eller dyd. ... Læs mere

 6. Tage Müller

  Tage Christian Müller,  3.10.1780-2.10.1849, biskop. Født i Kbh. (Frue), død i Ribe, begravet sst. M. kom i sit 12. år i huset hos sin farbror, præsten H... Læs mere

 7. dyder

  i modsætning til laster eller dødssynder begreber for en r... ... Læs mere

 8. teologiske dyder

  ...de tre teologale dyder, dvs. tro, håb og kærlighed. Betegnelsen skyldes, dels at de har deres ... ... Læs mere

 9. caritas

  (lat. 'barmhjertighed'), kærlighed, næstekærlighed; en af kristendommens syv kardinaldyder, i billedkunsten ofte symboliseret ved et (brændende) hjerte ell... Læs mere

 10. kardinaldyder

  de fire vigtigste anlæg i mennesket regnede man i antikken for at være visdom, retfærdighed, mod og selvbeherskelse; hertil føjede kristend... ... Læs mere

 11. sofrosyne

  (af gr. sophrosyne 'besindighed, mådehold, selvdisciplin', afledn. af sophron 'klog, besindig'), en af de fire traditionelle kardinaldyder (se dyd). Sofrosyne... Læs mere

 12. Dydens jævne middelspor

  Af de 119 digte, som man i eftertiden har kunnet samle sammen, blev kun de fem trykt i Stubs levetid, først i 1771 kom den første bogudgave. Det har været... Læs mere

 13. last

  (oldn. löstr 'skade, fejl'), hang til det forkerte, især til umoralske, onde eller syndige handlinger. Som modbegreb til dyd spillede last en rolle i antik... Læs mere

 14. Virtus

  (lat. 'mandighed, duelighed'), i romersk religion en personifikation af de romerske militære dyder; gudinden dyrkedes i Rom i et tempel indviet af Marius efte... Læs mere

 15. Ariston fra Chios

  200-t. f.Kr., græsk stoisk filosof, elev af Zenon fra Kition. Ifølge Ariston er arete, ... ... Læs mere

 16. Singapore - statsflag

  ... Læs mere

 17. eudaimonisme

  ...lykkelære, hovedtype af etiske teorier, ifølge hvilken det højste menneskelige gode er lykken, og det etisk gode er det, der fremmer lykken. Efter ... ... Læs mere

 18. H.G. Clausen

  Henrik Georg Clausen, 1759-1840, dansk stiftsprovst; meddirektør for Pastoralseminariet, medlem af direktionen for borger- og almueskolevæsenet og af fler... Læs mere

 19. Jens Steen Sehested

  1635-1698, dansk digter. Satiren Pigernes Dyd- og Laster-Speyl (ca. 1671) behandler faser i kvinders udvikling frem til ægteskabet. Foruden et stort digt til ... Læs mere

 20. Prodikos fra Keos

  ca. 470-400 f.Kr., græsk sofist, som spillede en vigtig rolle i det intellektuelle liv i samtidens Athen.  Prodikos optræder flere gange i Platons dialo... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki