Du søgte efter Dyrtid

Viser 1-20 af 29

Forrige 1 2 Næste
  1. Frederik Bagger

    Friderich Bagger,  26.10.1710-23.2.1791, godsejer. Født på Risinge, død på Julskov, begravet i Refsvindinge. 1730 dimitteredes B. fra Odense til universit... Læs mere

  2. Johannes Boye

     19.12.1756-1.2.1830, filosof. Født i Kbh. (Nic), død på Frbg., begravet sst. 1772 dimitteredes B. privat til universitetet hvor han særlig studerede filo... Læs mere

  3. En verden af lave

    Klagen over Danmark Krigene efter Erik Klippings drab havde bragt Danmark på randen af undergang. Men landet var rigt, og der var virkelig noget at kæmpe o... Læs mere

  4. Johan Ludvig Lybecker

     16.1.1743-16.7.1814, nationaløkonomisk forfatter, amtmand. Født i Thisted, død i Ålborg, begravet sst. L. blev student 1760 fra Ålborg, og allerede 1762... Læs mere

  5. Indkomstpolitik

    Efter gammel sædvane var det kun de bønder, hvis fæstegårde lå i nærheden af hovedgården, der var hoveripligtige. De skulle mindst én gang om ugen se... Læs mere

  6. Bonde og lensmand

    For at komme et eventuelt genstridigt rigsråd i forkøbet afløste kongen egenmægtigt den 20. april 1624 alt hoveriet på Amager, og dagen efter gennemfør... Læs mere

  7. Freden, vaccinen og kartoflerne

    Man har brugt udtrykket, at det var freden, vaccinen og kartoflerne, der muliggjorde væksten i den danske befolkning i første halvdel af 1800-tallet. Nu va... Læs mere

  8. „et velvilligt hjerte”

    For de mennesker, der forblev tjenestefolk hele livet, gjaldt det, at så længe de havde deres arbejdskraft i behold, og nogen ville bruge den, var de sikre... Læs mere

  9. Angrebet på lavene

    Mens kongen ved hjælp af Det ostindiske Kompagni søgte at skaffe sig en andel af den rige koloniale handel, eksperimenterede han med et lige så farverigt ... Læs mere

    Tags:

  10. Vendepunktet

    I mere end 22 måneder lå de svenske tropper uden for København. Regulære tropper, studenterkorps, væbnede borgere og håndværkere forsvarede voldene, a... Læs mere

  11. S. A. Fjelstrup

    Søren August Fjelstrup,  2.9.1773-5.9.1859, landmand. Født i Kbh. (?), død på Sindinggård ved Herning, begravet i Sinding. F. voksede op hos moderens for... Læs mere

  12. Gilde og lav

    For at blive borger i en købstad måtte man have et lovligt erhverv og være medlem af dettes organisation. Fra ældgammel tid havde handelsaristokratiet sl... Læs mere

  13. Præsten i Nakskov

    En sognepræst havde meget at se til. Pastor Anders Pedersen Mavorm, fra 1618 og til sin død i 1629 præst i Nakskov, førte i 1620'rne bog over alle sine g... Læs mere

  14. Stavnsbåndet og kornmonopolet

    Den tredje måde, styret søgte at hjælpe storlandbruget på, var at sikre det billig arbejdskraft og villige fæstere. Resultatet blev et politisk komplice... Læs mere

  15. Tronskiftet

    Vel hjemkommet fra Rom fortsatte kongen sit stærke styre. Havde forhen godt 30 af rigets 40 slotte været i hænderne på rigsråder, var dette tal nu langt... Læs mere

  16. Kejseren og paven og Den hellige Birgitta

    Det var ikke kun i Skandinavien, men også ude i Europa, verden var af lave. Krige og epidemier, tørke, misvækst og dyrtid i perioder, økonomisk afmatning... Læs mere

  17. Christoffer 2.s kongemagt

    „Danskernes hertug” kaldte Christoffer sig i det dokument der indeholder vilkårene for at han kunne blive antaget til konge efter Erik Menved. Det blev ... Læs mere

  18. Den farlige satire

    Satiren er et gennemgående træk i hele forfatterskabet. Soya var illusionsløs i sit syn på mennesket som socialt og biologisk væsen. Han ville først og... Læs mere

  19. Tabt og vundet

    Fra Erik Plovpenning blev dræbt på Slien en augustnat i 1250 til kong Erik af Pommern kunne ride sin Eriksgata var der gået halvandet hundrede år. De to ... Læs mere

  20. Kriminaliteten

    De få retsprotokoller, som er bevaret fra 1500-tallet, kan give os et vist indblik i kriminalitetens karakter. Gældssager og andre økonomiske stridigheder... Læs mere

Viser 1-20 af 29

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki