Du søgte efter Dyrtid

Viser 1-20 af 29

Forrige 1 2 Næste
 1. Frederik Bagger

  Friderich Bagger,  26.10.1710-23.2.1791, godsejer. Født på Risinge, død på Julskov, begravet i Refsvindinge. 1730 dimitteredes B. fra Odense til universit... Læs mere

 2. Johannes Boye

   19.12.1756-1.2.1830, filosof. Født i Kbh. (Nic), død på Frbg., begravet sst. 1772 dimitteredes B. privat til universitetet hvor han særlig studerede filo... Læs mere

 3. En verden af lave

  Klagen over Danmark Krigene efter Erik Klippings drab havde bragt Danmark på randen af undergang. Men landet var rigt, og der var virkelig noget at kæmpe o... Læs mere

 4. Indkomstpolitik

  Efter gammel sædvane var det kun de bønder, hvis fæstegårde lå i nærheden af hovedgården, der var hoveripligtige. De skulle mindst én gang om ugen se... Læs mere

 5. Johan Ludvig Lybecker

   16.1.1743-16.7.1814, nationaløkonomisk forfatter, amtmand. Født i Thisted, død i Ålborg, begravet sst. L. blev student 1760 fra Ålborg, og allerede 1762... Læs mere

 6. Freden, vaccinen og kartoflerne

  Man har brugt udtrykket, at det var freden, vaccinen og kartoflerne, der muliggjorde væksten i den danske befolkning i første halvdel af 1800-tallet. Nu va... Læs mere

 7. „et velvilligt hjerte”

  For de mennesker, der forblev tjenestefolk hele livet, gjaldt det, at så længe de havde deres arbejdskraft i behold, og nogen ville bruge den, var de sikre... Læs mere

 8. Vendepunktet

  I mere end 22 måneder lå de svenske tropper uden for København. Regulære tropper, studenterkorps, væbnede borgere og håndværkere forsvarede voldene, a... Læs mere

 9. Bonde og lensmand

  For at komme et eventuelt genstridigt rigsråd i forkøbet afløste kongen egenmægtigt den 20. april 1624 alt hoveriet på Amager, og dagen efter gennemfør... Læs mere

 10. Angrebet på lavene

  Mens kongen ved hjælp af Det ostindiske Kompagni søgte at skaffe sig en andel af den rige koloniale handel, eksperimenterede han med et lige så farverigt ... Læs mere

  Tags:

 11. S. A. Fjelstrup

  Søren August Fjelstrup,  2.9.1773-5.9.1859, landmand. Født i Kbh. (?), død på Sindinggård ved Herning, begravet i Sinding. F. voksede op hos moderens for... Læs mere

 12. Gilde og lav

  For at blive borger i en købstad måtte man have et lovligt erhverv og være medlem af dettes organisation. Fra ældgammel tid havde handelsaristokratiet sl... Læs mere

 13. Præsten i Nakskov

  En sognepræst havde meget at se til. Pastor Anders Pedersen Mavorm, fra 1618 og til sin død i 1629 præst i Nakskov, førte i 1620'rne bog over alle sine g... Læs mere

 14. Kejseren og paven og Den hellige Birgitta

  Det var ikke kun i Skandinavien, men også ude i Europa, verden var af lave. Krige og epidemier, tørke, misvækst og dyrtid i perioder, økonomisk afmatning... Læs mere

 15. Stavnsbåndet og kornmonopolet

  Den tredje måde, styret søgte at hjælpe storlandbruget på, var at sikre det billig arbejdskraft og villige fæstere. Resultatet blev et politisk komplice... Læs mere

 16. Tronskiftet

  Vel hjemkommet fra Rom fortsatte kongen sit stærke styre. Havde forhen godt 30 af rigets 40 slotte været i hænderne på rigsråder, var dette tal nu langt... Læs mere

 17. Kriminaliteten

  De få retsprotokoller, som er bevaret fra 1500-tallet, kan give os et vist indblik i kriminalitetens karakter. Gældssager og andre økonomiske stridigheder... Læs mere

 18. Socialismens gennembrud

  Håndværkerne selv var fyldt med social bitterhed over deres skæbne efter lavsvæsenets ophævelse, men de havde endnu ikke fundet ud af at organisere sig ... Læs mere

 19. Tabt og vundet

  Fra Erik Plovpenning blev dræbt på Slien en augustnat i 1250 til kong Erik af Pommern kunne ride sin Eriksgata var der gået halvandet hundrede år. De to ... Læs mere

 20. Christoffer 2.s kongemagt

  „Danskernes hertug” kaldte Christoffer sig i det dokument der indeholder vilkårene for at han kunne blive antaget til konge efter Erik Menved. Det blev ... Læs mere

Viser 1-20 af 29

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki