Du søgte efter Efterretn

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. J.F. Carøe

  Johan Frederik Carøe,  7.11.1742-18.10.1819, borgmester. Født i Randers, død sst., begravet sst. C. var 1758-63 på sorenskriverkontoret i Frederikstad, bl... Læs mere

 2. Christen Skeel

  Christen Albretsen Skeel,  27.7.1603-30.3.1659, rigsråd. Født på Riberhus, død i Kbh., begravet i Ålum. S. blev fra 1605 opdraget hos sin farmor Margreth... Læs mere

 3. Munthe

  v. Munthe af Morgenstierne. Adel. Slægten Munthe muligvis af flandersk adel. Caspar v. Munthe af Morgenstiernes døtre Anna Dorothe... ... Læs mere

 4. Joachim Bech

  Joachim (Jochum) Vilhelm Bech,  30.6.1770-24.2.1812, præst. Født i Vivild, død på Frederiks hospital i Kbh., begravet sst. (Frels.). Sytten år gammel beg... Læs mere

 5. Birgitte Bille

   8.2.1575-4.3.1639, adelsdame. Født på Billesholm i Skåne, død på Gammel Køgegård, begravet i Højelse k. B. opholdt sig efter moderens død 1592 dels ... Læs mere

 6. Bagge Busch

  Bagge Knudsen Busch,  1627-13.5.1687, søofficer. Født i Kristiania, død i Kbh. (Holmens). B. kom hjem fra Ostindien med 'Phoenix' 1676 og blev s.å. antage... Læs mere

 7. Steen Rosensparre

   10.10.1588-21.2.1612, til Skarhult, hofjunker. Født på Skarhult, død på Skällinge hede, begravet i Herfølge k. R. berejste i sine studieår Tyskland, F... Læs mere

 8. Frederik Christian Danneskiold-Samsøe

   3.6.1722-26.3.1778, direktør i generalpostamtet. Født i Kbh. (Holmens), død sst. (Frue), begravet sst. (Frue k.). D.-S. blev 1740 officier reforme ved 2. ... Læs mere

 9. Søren Schielderup

  Søren (Severin) Schielderup (Schiellerup),  1698-14.6.1736, guvernør. Død i Guinea, begravet sst. Af uddannelse var S. officer. 1718 blev han således seko... Læs mere

 10. F.A. Müller

  Friederich (Fritz) Adam Müller,  28.5.1725-28.2.1795, kobberstiksamler. Født på Boller, død i Kbh. (Helligg.), begravet sst. (Helligg. k.). M. voksede op ... Læs mere

 11. Caspar Markdanner

   1533-22.9.1618, lensmand. Død på Rønninge Søgård, begravet i Rønninge k. M.s herkomst er indhyllet i mystik. I ligprædikenen over ham siges der, at ha... Læs mere

 12. Sivert Adeler

   1647-24.1.1683, søofficer. Født i Hoorn i Holland, død på havet ved Kap, begravet i Kapstaden. A. fulgte med faderen til Danmark 1663 og blev her 1667 ka... Læs mere

 13. Jens Rud

   før 1364-efter 1403, rigsråd. R.s far. der 1358 bortmageskiftede sin gård til Sorø kloster, må anses som stamfar til den vejstsjællandske adelsslægt R... Læs mere

 14. Poul Grønlænder

   1720-.1765, kateket. Født i Vestgrønland, død i Godthåb. Som dreng kom P. 1729 til Hans Egede ved Godthåb hvor han lærte at læse og skrive dansk og bl... Læs mere

 15. Niels Nielsen

   16.6.1636-4.9.1708, godsejer. Født på Lundø i Fjends hrd, død i Odense. N., hvis forældre var bønderfolk, kom tidligt i tjeneste hos vestjyske adelsfol... Læs mere

 16. Jens Kjeldsen

  Jens Kjeldsen Riber,  1598-.1658, rektor, præst, forfatter. Født i Ribe. K. blev student 1618 fra Ribe, rejste siden udenlands og indskreves 1619 ved univer... Læs mere

 17. Christian Nerger

  d. 20.12.1708, billedhugger. Død i Kbh. (Petri). N. var indvandret fra Sachsen og kan fra 1671 følges her i landet. Han fik 1686 bestalling på at være kgl.... Læs mere

  Tags:

 18. Gerhard Sievers Bille

   9.2.1765-19.11.1816, søofficer, konsul, guvernør. Født i Kbh. (Holmens), død i Tranquebar, begravet sst. B. blev kadet 1777, sekondløjtnant 1783 og prem... Læs mere

 19. Ernst Albrecht v. Bertouch

   16.12.1745-17.12.1815, amtmand, genealogisk samler. Født i Fredrikshald, død i Tønder, begravet i Højer. v.B. indtrådte 1755 i hoftjeneste som page hos ... Læs mere

 20. Peter Besemacher

  skal være født 1634 i Schiedam i Holland hvorfor dog intet bevis har kunnet skaffes, død 4.6.1709, søofficer. B. tjente i den hollandske flåde fra 1651 og... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki