Du søgte efter Ejderkanalen

Viser 1-19 af 19

 1. Ejderkanalen

  skibsfartskanal mellem den sejlbare del af ... ... Læs mere

 2. Slesvig-holstenske Kanal

  se Ejderkanalen. ... Læs mere

 3. kanaltold

  skibsafgift for passage af en kanal til den stat, der har suveræniteten over kanalen. I Danmark blev der ved Ejderkanalens åbning i 1784 indført en kanaltol... Læs mere

 4. Eckernförde

  (dansk Egernførde eller Egernfjord), havne- og badeby ved Eckernförder Bucht (Egernførde Fjord) 28 km nordvest for Kiel i den tyske delstat Slesvig-Holst... Læs mere

 5. Aage Rasch

   21.12.1918-14.3.1972, overarkivar. Født i Kbh, død i Dubai, begravet Mariebjerg kgd. R. blev student fra Metropolitanskolen og cand. mag. 1944. N.å. knytt... Læs mere

 6. Johann Heinrich Gottlob von Justi

  1717-1771, tysk nationaløkonom. Justi blev i 1750 ansat som professor i Wien i kameralistik, dvs. statsvidenskab. 1757-59 var han ansat som 'koloniinspektør'... Læs mere

 7. Adam Gottlob Ferdinand Moltke

   1.1.1748-16.8.1820, søofficer. Født på Bregentved, død i Ringkøbing, begravet sst. M. blev kadet 1755, sekondløjtnant 1757 i en alder af ni år, sprang... Læs mere

 8. Kielerkanalen

  opr. Kaiser-Wilhelm-Kanal, siden 1948 Nord-Ostsee-Kanal, skibsfartskanal gennem den tyske delstat ... ... Læs mere

 9. Ole Andreas Kierulff

   20.3.1743-6.3.1822, søofficer. Født i Norge, døbt 25.3. s.å. i Bergen, død i Kbh. (Holmens), bisat i Holmens k.s kapel. K. blev kadet 1751, sekondløjtn... Læs mere

 10. Peter Lotharius Oxholm

   10.7.1753-27.7.1827, officer, godsejer. Født i Kbh. (Holmens), død på Frederiksdal, begravet i Kbh. (Garn.). O. fik en landmilitær uddannelse. 1763 blev ... Læs mere

 11. Rendsburg

  (da. Rendsborg), by i den tyske delstat Slesvig-Holsten ved Ejderen og Kielerkanalen 27 km vest for Kiel; 28.200 indb. (2010). Rendsburg, der ved åbningen a... Læs mere

 12. Tønning

  by i den tyske delstat Slesvig-Holsten på halvøen Ejdersted ved Ejderens munding i Nordsøen; 4921 indb. (2010). .........Navnet Tønning kommer af tysk ... Læs mere

 13. Kiel

  hovedstad i den tyske delstat Slesvig-Holsten; 240.000 indb. (2011). Kiel har mangesidig industri, bl.a. fremstilling af præcisionsmaskiner og elektronik sa... Læs mere

 14. Peter Willemoes

   11.5.1783-22.3.1808, søofficer. Willemoes blev kadet 1795, sekondløjtnant 1800 og premierløjtnant 1807. Han var 1800 udkommanderet med orlogsskibene Dan... Læs mere

 15. Landet bindes sammen

  I takt med den stadige kultivering af landet blev afstandene formindsket – i overført betydning. Kommunikationen mellem landsdelene, byerne og menneskene ... Læs mere

 16. Sundtolden

  skibstold, der blev betalt af fremmede skibe for at passere Øresund. Sundtolden anses almindeligvis for at være blevet indført ca. 1429 af ... ... Læs mere

 17. L.J. Binzer

  Johan Ludvig Jacob Binzer,  13.2.1746-11.11.1811, officer. Født i Langenselbold, Hessen-Nassau, død i Brunswik ved Kiel, begravet i Kiel. Efter gymnasieudda... Læs mere

 18. Carl Frederik Stanley

   ca. 1738-9.3.1813, billedhugger. Født i Westminster i England, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (Ass.). S. kom til Danmark som niårig, da faderen 1746–... Læs mere

 19. Østersøen

  ...Baltiske Hav, lat. Codan, nordeuropæisk middelhav mellem Den Skandinaviske Halvø og det europæiske kontinent. Foruden den egentlige Østersø, der omf... Læs mere

Viser 1-19 af 19

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki