Du søgte efter Erklæringer

Viser 1-20 af 96

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Gabriel Tryde

  Ludvig Christian Gabriel Tryde,  20.9.1860-10.9.1951, læge. Født i Holbæk, død i Kbh. (Sions), begravet sst. (Ass.). T. blev student 1879 fra Herlufsholm ... Læs mere

 2. Knud Pontoppidan

  Knud Børge Pontoppidan,  10.7.1853-21.10.1916, læge. Født i Ribe, død i Hillerød, begravet sst. P. blev student 1870 fra Randers og medicinsk kandidat 18... Læs mere

 3. Laurids Fogtman

   3.1.1748-2.10.1821, jurist. Født i Fol under Gram gods, død i Varde, begravet sst. F.s uddannelse var yderst ringe, det var hans utrættelige flid og energ... Læs mere

 4. Henrik Stampe

   28.1.1713-10.7.1789, generalprokurør. Født i Hammer ved Nørresundby, død i Kbh. (Petri), begravet i Petri k. S. der både på fædrene og mødrene side n... Læs mere

 5. urigtig forklaring

  forbrydelse, der begås ved at give oplysninger på tro og love eller i tilfælde, hvor der er pligt til at give oplysninger til en offentlig myndighed. Strafb... Læs mere

 6. Porvoo-erklæringen

  økumenisk (fælleskirkelig) erklæring fra 1992 om fuldt kirkeligt fællesskab mellem de lutherske kirker i Norden og Baltikum samt de anglikanske kirker i En... Læs mere

 7. Arusha-erklæringen

  politisk programerklæring, vedtaget 1967 i byen Arusha af det regerende tanzaniske parti, TANU. I Arusha-erklæringen, hvor landbrugsudviklingen tillagdes afg... Læs mere

 8. ensom viljeserklæring

  erklæring, der klart markerer en vilje til at forpligte sig, men ikke meddeles nogen. Det er dansk rets hovedregel, at sådanne erklæringer, som normalt kun ... Læs mere

 9. negativerklæring

  erklæring, hvorefter en person forpligter sig til ikke at pantsætte sin ejendom eller løsøre uden samtykke fra den eller de påtaleberettigede. Negativerkl... Læs mere

 10. København-Bonn-erklæringerne

  to erklæringer, der i 1955 blev afgivet af hhv. den danske og den tyske regering om mindretallenes stilling i grænseområdet. Forhandlinger mellem de to l... Læs mere

 11. tro og love-erklæring

  erklæring om, at en oplysning er sand. Det er strafbart at afgive falsk, dvs. urigtig, erklæring på tro og love til en offentlig myndighed, hvis loven indeh... Læs mere

 12. acquis communautaire

  betegnelse for EU's samlede regelværk, dvs. alt lige fra traktater til direktiver, EF-Domstolens retspraksis, erklæringer og internationale aftaler mm. Nye... Læs mere

 13. Naturfredningsrådet

  offentligt råd, som blev oprettet i 1917 i henhold til Danmarks første lov om naturfredning af s.å. Naturfredningsrådet hørte oprindelig under Justitsmi... Læs mere

 14. Tao Hongjing

  456-536, daoistisk lærd på bjerget Mao Shan. Tao blev oprindelig tiltrukket af de poetiske og kalligrafiske kvaliteter i Yang Xis åbenbarede tekster fra per... Læs mere

  Tags:

 15. partiprogram

  det officielle dokument, hvori et politisk parti har nedfældet sin samfundsforståelse og sin vision for samfundsudviklingen. Der findes forskellige typer af ... Læs mere

 16. partianmeldelse

  meddelelse, som et parti, der ikke er repræsenteret i Folketinget i kraft af valg, skal give økonomi- og indenrigsministeren senest kl. 12 femten dage før... Læs mere

 17. Henrik Stampe

  28.1.1713-10.7.1789, dansk embedsmand, en af 1700-t.s betydeligste. Stampe blev i 1731 teologisk kandidat. Efter et ophold i udlandet, hvor han bl.a. fik mul... Læs mere

 18. repræsentationsret

  kompetence, der tilkommer ethvert medlem af bestyrelsen og direktionen for et aktieselskab, et anpartsselskab og en erhvervsdrivende fond til at repræsentere ... Læs mere

 19. generalprokurør

  embedsmand, som under enevælden primært var statens juridiske konsulent. Generalprokurørembedet blev oprettet i 1660 samtidig med enevældens indførelse.... Læs mere

 20. Den stærke stat

  Højkonjunktur 1958 var det år, udviklingen i Danmark skiftede karakter. I mange årtier var det langsomt gået fremad og opad. Læs videre ... Europa - del... Læs mere

Viser 1-20 af 96

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki