Du søgte efter Fabritius

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Fabritius

  Fabritius-Tengnagel. Adelig og borgerlig slægt. Michael Fabritius' datter Anna Elisabeth var gift 1. gang med handelsmanden ... ... Læs mere

 2. Frederik Fabritius

  1683-1755, dansk guldsmed, der var hofjuveler under Christian 6. og blev grundlægger af guldsmededynastiet Fabritius. Hans hovedværk er toiletgarnituret til ... Læs mere

 3. Albert Fabritius

  1905-1976, dansk historiker og genealog. Fabritius blev i 1939 magister i historie og samme år bibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek. Han var 1951-74 administrat... Læs mere

 4. Carel Fabritius

  1622-1654, hollandsk maler. Han studerede hos Rembrandt i Amsterdam 1641-43 og var dennes mest tal... ... Læs mere

 5. Michael Fabritius

   2.5.1697-13.11.1746, grosserer. Født i Kbh. (Tysk ref.), begravet i Kbh. (Holmens k.). F. hørte til den første gyldne kompagnitids førende skikkelser. Ha... Læs mere

 6. Frederik Fabritius

   20.3.1740-18.11.1829, guldsmed. Født i Kbh. (Helligg.), død sst., begravet i Søllerød. F. besøgte Paris, London og Berlin bl. a. for at undersøge guard... Læs mere

  Tags:

 7. Just Fabritius

  Gotthilf Just Fabritius,  1.9.1703-7.5.1766, købmand. Født i Kbh. (Tysk ref.), død sst. (Holmens), begravet i Holmens k. F. indtog ligesom broderen Michael... Læs mere

 8. Albert Fabritius

  i kirkebogen fejlagtigt Fabricius,  17.5.1905-14.3.1976, genealog, historiker. Født på Frbg, død på rigshosp., Kbh., begravet på Frbg. kgd. F. forlod 192... Læs mere

 9. V. Fabritius Buchwald

  Niels Vagn Fabritius Buchwald, f. 23.6.1929, meteoritforsker. Født i Kbh. (Skt. Markus). B. blev student 1947 fra Frbg. gymnasium, cand.polyt. (kemi) 1953 f... Læs mere

 10. Conrad Fabritius de Tengnagel

  Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel,  8.8.1731-13.9.1805, købmand. Født i Kbh. (Tysk ref.), begravet i Kbh. (Fred. ty. k.s kapel). F.de T. var kun femte... Læs mere

 11. V. Fabritius Buchwald

  Vagn Fabritius Buchwald, f. 1929, dansk metallurg og meteoritekspert; søn af Niels Fabritius Buchwald. Civilingeniør (kemi) 1953, dr.scient. 1977, docent v... Læs mere

 12. Niels Fabritius Buchwald

  1898-1986, dansk plantepatolog og mykolog; professor ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1944-68. I perioden 1932-66 medstifter og redaktør af flere n... Læs mere

 13. Jacob Myhre

  Jacob Fabritius Mygind,  3.9.1860-23.6.1936, direktør for The Baltic and White Sea Conference. Født i Skien, Norge, død i Kbh., urne i Oslo, Norge. Efter a... Læs mere

 14. Kaj Thaning

  Kaj Fabritius Winde Thaning,  4.6.1904-5.6.1994, sognepræst. Kaj Thaning blev student i Randers 1922 og cand.teol. fra Kbh.s univ. 1929. Han var herefter e... Læs mere

 15. User:Susanne.fabritius@mail.dk

  • User:Susanne.fabritius@mail.dk

  Dette er din personlige profilartikel. Du kan skrive en præsentation af dig selv, dine interesser eller andet, som du ønsker at dele med andre brugere. ... Læs mere

 16. Johan Friederich Wewer

  Johann Frederik Wever,  8.3.1699-9.5.1759, købmand. Født i Cleve, død i Kbh. (Holmens), begravet sst. (Holmens k.s kapel). Vistnok på foranledning af sin ... Læs mere

 17. guardejn

  ... (af fr. guardien, af mlat. gardianus 'vogter, opsynsmand', opr. fra germ.), embedsmand, der tidligere varetog kontrol af ædelmetallers og mønters lødigh... Læs mere

 18. Sivert Thorsteirisson

  Siverdt Thorsteensøn,  21.8.1714-14.10.1799, sølvsmed. Født i Wide Wøllum, Mule syssel i Island, død i Kbh., begravet sst. (Nic kgd.). 1735 blev T. sendt... Læs mere

 19. Hanssen

  Hansen. Den sønderjyske slægt Hanssen kommer oprindelig fra Solt i Angel, men blev senere stærkt forgrenet i Sundeved, hvor Jørgen Hanssen blev født 17... Læs mere

 20. Peter van Hurk

   1697-16.10.1775, købmand. Født i Holland, død i Kbh. (Holmens), begravet i Holmens k.s kapel. v. H. var af hollandsk afstamning og blev indkaldt for at å... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki