Du søgte efter Femern Bælt

Viser 1-19 af 19

 1. Femern Bælt

  farvandet mellem Lolland og ... ... Læs mere

 2. Femern Bælt-forbindelsen

  Femern-forbindelsen, planlagt  tunnelforbindelse mellem Lolland og Femern. Siden etableringen af færgefarten mellem Rødby og Puttgarden h... ... Læs mere

 3. Scandinavian Link

  ...Scanlink, lobbyorganisation bestående af nordiske erhvervsledere, bl.a. P.G. Gyllenhammar, etableret 1985. Scandinavian L... ... Læs mere

 4. Salinitet og vandstrømning i de indre danske farvande

  Tilførslen af ferskvand til Østersøområdet er årsagen til, at vandets salinitet gradvist aftager fra Bornholm op mod Botniske Bugt og tilsvarende mod ø... Læs mere

 5. Det dybe vand

  I Østersøens dybere dele, hvor bl.a. istidsrelikterne lever, er vandet koldt og mere saltholdigt, men iltindholdet er lavt. Den store næringstilførsel ti... Læs mere

 6. De indre danske farvande

  Kattegat, hvis nordgrænse følger en linje fra Skagen til lidt nord for Göteborg, er den nordligste del af de indre danske farvande. I området ud for Skag... Læs mere

 7. De levende organismers indvandring

  Alle livsformer i Østersøområdet er indvandret fra de omgivende farvande eller fra søer og vandløb efter sidste istid – kun de såkaldte istidsrelikte... Læs mere

 8. Puttgarden

  havn ved Østersøen på nordkysten af øen Femern i den tyske delstat Slesvig-Holsten. Puttgarden har som led i Fugleflugtslinjen siden 1963 været færgeha... Læs mere

 9. Helsingborg

  havneby i det nordvestlige Skåne ved Øresunds smalleste sted; 97.122 indb. (2011). Byen voksede i anden halvdel af 1800-t. mere end nogen anden svensk by.... Læs mere

 10. Veje og broer

  Det danske motorvejsnet var blevet påbegyndt i 1960 og siden løbende udbygget efter den samme grundplan, populært kaldet „Det Store H”. Den gik ud på... Læs mere

 11. HTS

  ...Handel, Transport og Serviceerhvervene, hovedorganisation 2002-06. HTS blev skabt ved en koncernlignende konstruktion mellem AHTS (Arbejdsgiverforeningen ... Læs mere

 12. Svend Erik Hovmand

  f. 8.12.1945, dansk politiker. Hovmand blev udlært som tømrer og senere som journalist. Han var 1974-75 ansat som redaktør i Statsministeriet og var 1975-... Læs mere

 13. Fugleflugtslinjen

  populært navn på motorvejs- og jernbaneforbindelsen, der via Sjælland, Falster, Lolland og færgeruten Rødby-... ... Læs mere

 14. Femern

  (ty. Fehmarn), ø i Østersøen, der hører til den tyske delstat Slesvig-Holsten; 185 km2, 13.000 indb. (2006). Femern er skilt fra Lolland af det 19 km b.... Læs mere

 15. Sund & Bælt Holding A/S

  ... Læs mere

 16. Storstrømsbroen

  bro mellem Masnedø og Falster, åbnet for trafik i 1937. Indtil åbningen af ... ... Læs mere

 17. Østersøen

  Østersøen er verdens største brakvandsområde med et areal på 412.590 km2. Til sammenligning er Kattegats areal kun 22.000 km2. Den gennemsnitlige vanddy... Læs mere

 18. Vindens indflydelse på havet

  Når vinden blæser hen over havoverfladen, mærker den det som en gnidningsmodstand, idet vandet normalt ikke bevæger sig lige så hurtigt som vinden. Denn... Læs mere

 19. Østersøen

  ...Baltiske Hav, lat. Codan, nordeuropæisk middelhav mellem Den Skandinaviske Halvø og det europæiske kontinent. Foruden den egentlige Østersø, der omf... Læs mere

Viser 1-19 af 19

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki