Du søgte efter Filsø

Viser 1-16 af 16

 1. Filsø

  Fiilsø, genskabt sø syd for Henne i Vestjylland, 16 km nordvest for Varde; ca. 900 ha. Med undtagelse af det nordøstlige hjørne, Fidde Sø, og et mindre ... Læs mere

 2. Striden om Filsø

  „Mit livsværk, mit hjertebarn“, kaldte godsejer Axel Olufsen udtørringen af Filsø. „En ødelæggelse af naturværdier, som vi ikke har mage til and... Læs mere

 3. svalehale

  Papilio machaon, sommerfugleart, der har været almindelig i Danmark, men nu stort set er forsvundet. Den sidste danske ynglebestand forsvandt fra ... ... Læs mere

 4. Fidde Sø

  sø mellem Henne Kirkeby og Henne Stationsby, 15 km nordvest for Varde; 150 ha. Søen er en rest af den tidligere Filsø, engang Danmarks femtestørste sø... Læs mere

 5. Henne Kirkeby Kro

  kro i landsbyen Henne Kirkeby nordvest for Varde og nær Vesterhavet og Filsø. Kroens historie går tilbage til 1790, hvor den blev bygget nær kirken. I ... Læs mere

 6. Henne Strand

  sommerhusbebyggelse ved Vesterhavet 20 km nord for ... ... Læs mere

 7. Kampen om vandet

  „Miljødebatten kører på følelsen, ikke på fakta, og det ser jo romantisk ud, at der stikker en hel masse vækster op ved et vandløb. Men faktisk er d... Læs mere

 8. Andre afvandinger

  Afvandingen af Filsø var en af de største og mest langvarige afvandinger i Danmark, men det var blot én blandt mange udtørringer af søer og inddæmning... Læs mere

 9. Kærgård Klitplantage

  14,4 km2 stor fredet plantage ved Vestkysten nær Filsø, 20 km vest-nordvest for Varde. Plantagen er tilplantet fra 1895, og den rummer mod øst et tilsande... Læs mere

 10. Aage V. Jensens Fonde

  fonde, stiftet af tømrermester Aage V. Jensen (1911-86) med det formål primært at yde støtte til naturbevaring og dyrebeskyttelse. En fond med hjemsted i... Læs mere

 11. Knud Knudsen

  Knud Lausten Knudsen,  17.12.1806-16.6.1866, gårdejer, kulturpolitiker. Født i Ribe, død på Vestergård ved Lemvig, begravet i Visby. En del af sin skoleg... Læs mere

 12. Fuglenes betydning for søernes næringstilstand

  Ud over at æde planter, smådyr og fisk kan fuglene også påvirke næringsforholdene i en sø. De planteædende fugle gør det ved at fouragere på land og... Læs mere

 13. Varde Kommune

  fra 1.1.2007 kommune i Vestjylland, landets femtestørste. Kommunen udgøres af de tidligere primærkommuner i Ribe Amt Blaabjerg, Blåvandshuk, Helle, Varde... Læs mere

 14. Kunstig tilgang og afgang af søer

  Udviklingen af småsøer, damme og vandhuller har aldrig fulgt en ensrettet kurs med fremgang eller tilbagegang. Der er altid blevet etableret nye vandsamli... Læs mere

 15. Fuglenes forekomst

  Fugle i næringsfattige og næringsrige søer Der er næsten ingen fugle i næringsfattige søer. Det er en charme ved dem. Her produceres så få planter o... Læs mere

 16. Arternes tilbagegang og mulige genetablering

  Rødlisten En rødliste er en fortegnelse over udvalgte arters „situation“ i et givet land, f.eks. Danmark. Med „situation“ menes først og fremmest ... Læs mere

Viser 1-16 af 16

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki