Du søgte efter Finanstilsynet

Viser 1-20 af 30

Forrige 1 2 Næste
 1. Finanstilsynet

  institution under Økonomi- og Erhvervsministeriet, dannet i 1988 ved en sammenlægning af Tilsynet med Banker og Sparekasser, stiftet 1919, Forsikringstilsyne... Læs mere

 2. Forsikringstilsynet

  se Finanstilsynet. ... Læs mere

 3. Forsikringsrådet

  organ, som 1981-2001 sammen med Finanstilsynet førte tilsyn med forsikringsselskabers og pensionskassers overholdelse af forskrifterne for forsikringsvirksomh... Læs mere

 4. beregningsgrundlag

  forudsætninger, der lægges til grund for forsikringstekniske beregninger specielt inden for livs- og pensionsforsikring. Et beregningsgrundlag bygger på en ... Læs mere

 5. fondsmæglerselskab

  aktieselskab, som køber og sælger værdipapirer for klienter, bl.a. på fondsbørser, og som udfører en række andre finanstransaktioner, der tidligere var ... Læs mere

 6. forsikringsselskab

  benævnelse for aktieselskaber og gensidige selskaber, der overtager risici på grundlag af reglerne i Lov om finansiel virksomhed. Lovens væsentligste form... Læs mere

 7. Værdipapircentralen A/S

  indtil 2009 navnet for VP Securities A/S. ... ... Læs mere

 8. Finansrådet

  interesseorganisation for banker og sparekasser, stiftet 1990 ved sammenlægning af Danmarks Sparekasseforening, stiftet 1947, og Den Danske Bankforening, st... Læs mere

 9. indskydergaranti

  garanti, som dækker indestående i et pengeinstitut ved pengeinstituttets betalingsstandsning eller konkurs. En indskydergaranti blev indført første gang i ... Læs mere

 10. run på banken

  (1. ord eng. run i bet. 'voldsom tilstrømning'), inden for økonomi betegnelse for, at en stor del af et kriseramt pengeinstituts kunder på én gang forsøge... Læs mere

 11. investeringsforening

  forening, der har til formål at anbringe midler fra en kreds af investorer i værdipapirer under et princip om risikospredning. I europæisk sammenhæng be... Læs mere

 12. rentemarginal

  forskellen mellem den gennemsnitlige udlånsrente og den gennemsnitlige indlånsrente i et pengeinstitut. Rentemarginalen er ofte blevet benyttet som en grov i... Læs mere

 13. aktuar

  forsikringsmatematiker, som regel universitetsuddannet specialist i kvantitativ analyse af forsikringsmæssige risici, specielt beregning af præmier og... ... Læs mere

 14. Erhvervsankenævnet

  klageinstans for administrative afgørelser, der er truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, af Finanstilsynet og af Rejsegarantifonden iht. lovgivningen om ... Læs mere

 15. VP Securities A/S

  VP, finansiel servicevirksomhed, oprettet 1980 som Værdipapircentralen A/S. VP Securities A/S står for registrering af børsnoterede værdipapirer (handel... Læs mere

 16. bankvæsen - brancheglidning

  Pengeinstitutterne har i lighed med den øvrige finansielle sektor traditionelt været undergivet ganske betydelige begrænsninger, mht. hvilke aktiviteter d... Læs mere

 17. skadesforsikring

  forsikring med det formål at dække konstaterbare økonomiske tab ved ulykkelige hændelser; disse beskrives i forsikringsaftalen. En skadesforsikring kan omf... Læs mere

 18. bilforsikring

  forsikring, der består af en ansvarsforsikring, der dækker ejerens ansvar for skade forvoldt på tredjemand, samt evt. af en kaskoforsikring, som dækker s... Læs mere

 19. kreditmarked

  ...penge- og kapitalmarked, marked, hvor låntagere, der har et finansieringsbehov, møder långivere, der har et opsparingsoverskud. Kreditmarkedets opgave er... Læs mere

 20. Erhvervsministeriet

  ministerium til regulering af erhvervslivets, dvs. industriens, handelens, søfartens og kapitalmarkedets, forhold og til fremme af dansk produktion, eksport o... Læs mere

Viser 1-20 af 30

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki